Fundis luidt noodklok over huishoudelijke zorg

De opstellers van de brief menen dat het antwoord op de vraag of er een toekomst is voor huishoudelijke hulp als vorm van maatschappelijke dienstverlening in handen ligt van de gemeenten in Nederland. In Trouw en de Volkskrant verschijnt vandaag bijgaande open brief. Gisteravond heb ik in Nieuwsuur mondeling een toelichting gegeven op de inhoud van de open brief (zie bijlage). De uitzending van Nieuwsuur is uiteraard terug te kijken (item start bij 10:31). Vanmiddag is er een debat in de Tweede Kamer over de Wmo. Verder besteden diverse media aandacht aan deze problematiek. We hopen dat de open brief, de discussie over de tariefstelling van huishoudelijke hulp en het debat in de Tweede Kamer gaan leiden tot reële tarieven. Daarmee zijn medewerkers, cliënten en werkgevers geholpen.

“Onderhandel faire tarieven en vaste arbeidscontracten voor medewerkers in deze sector; kies daarmee voor continuïteit van dienstverlening voor burgers; laat u niet misleiden door onrealistische prijzen; controleer de personeelspraktijk van aanbieders waarmee zaken wordt gedaan.” Dat schrijven de ondertekenaars.  Fundis en alle partijen die de brief ondertekend hebben menen dat het antwoord op de vraag of er een toekomst is voor huishoudelijke hulp in handen ligt van gemeenten. 

Langer thuis wonen

_DSC0446Huishoudelijke hulp is voor veel kwetsbare ouderen en chronisch zieken een voorwaarde om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Hét devies heden ten dage. Daarmee wordt duurdere zorg in veel gevallen voorkomen. Het paradoxale is dat gemeenteraden weten dat huishoudelijke hulp kwetsbare burgers steunt. En gemeenten weten ook dat het werk biedt aan mensen die op de lokale arbeidsmarkt anders minder makkelijk aan een baan komen. Goed voor hen dus en daarmee ook goed voor de gemeentelijke begroting.

Prijs

Aan de inkooptafels is de werkelijkheid vaak een heel andere. Veel gemeenten gaan steevast voor de laagste prijs. “Er is immers altijd wel een aanbieder in de markt die het per uur goedkoper kan. Met jaarlijks nieuwe goedkope medewerkers, die met draaideurcontracten nooit een vaste baan krijgen, is het makkelijk concurreren. Sommigen nemen het zelfs niet zo nauw met de CAO VVT, maar blijven onder de radar van inspecties. De daardoor almaar dalende prijs drukt aanbieders die wel willen werken met vaste contracten onverbiddelijk uit de markt. Als het drukken op het tarief door blijft gaan, is het over een paar jaar gedaan met deze sector. En dus gedaan met deze vorm van maatschappelijke dienstverlening.” Zo schrijven de ondertekenaars van de open brief. 

Code

De sleutel om dit te voorkomen hebben gemeenten zelf in handen. Fundis en collega zorgaanbieders, brancheorganisaties ActiZ en BTN en seniorenorganisatie ANBO roepen gemeenten op hun verantwoordelijkheid te nemen. Er is veel meer mogelijk dan alleen bezuinigen door de prijs te verlagen. Zij roepen gemeenten die nog niet de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning naleven dit alsnog te doen. Onder leiding van oud-CNV voorman Doekle Terpstra kwam deze code van de zomer in samenspraak met een aantal gemeenten en aanbieders tot stand. De code is echter niet verplicht. De Tweede Kamer vergadert woensdag 2 december over de Wmo, de wet die onder andere de huishoudelijke hulp regelt.  Fundis hoopt dat de open brief, de discussie over de tariefstelling van huishoudelijke hulp en het debat in de Tweede Kamer gaan leiden tot reële tarieven. Daarmee zijn medewerkers, cliënten en zorgorganisaties geholpen.

Bijlage:

Open brief Nederlandse gemeenten

Een netwerk
van ondernemingen
in de zorg

Volg ons
Vind ons hier

Fundis
Antwerpseweg 7
2803PB Gouda

info@fundis.nl