Verpleeghuiszorg, een roep om radicale oplossingen

De verpleeghuissector ligt al enige tijd onder een vergrootglas. In discussies over de sector ligt de focus voornamelijk op de kwaliteit van zorg. Met het manifest van Hugo Borst en Carin Gaemers kreeg de sector bovendien landelijk extra veel aandacht. Ook politiek Den Haag werd zich meer en meer bewust van de gevoeligheden en noodzaak om structureel een aantal veranderingen door te voeren. 

Kwaliteitskader

Zo trad ruim een jaar geleden het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg in werking. Dit kwaliteitskader beschrijft aan welke vereisten goede verpleeghuiszorg moet voldoen en biedt handreikingen aan zorgorganisaties hoe daaraan te werken. Het kader vormt ook de basis voor toezicht door de Inspectie voor de volksgezondheid (IGZ) en zorginkoop door de zorgkantoren.

Extra gelden

Daarnaast stelde het ministerie van VWS extra geld beschikbaar. De verpleeghuizen krijgen de komende jaren in totaal 2,1 miljard euro extra. Gelden die zorgorganisaties kunnen inzetten om bijvoorbeeld meer personeel in te zetten zodat aan de voorwaarden van het kwaliteitskader wordt voldaan. Maar we moeten wel even verder kijken…

Uitdagingen

De verpleeghuissector staat de komende tijd voor een grote uitdaging. Het aantal 80-plussers zal in 2025 bijna verdubbeld zijn naar 1.25 miljoen. Daarnaast is de landelijke tendens en inzet dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. En als de gang naar het verpleeghuis onvermijdelijk is geworden, dan komen mensen als gevolg hiervan zwakker het verpleeghuis binnen. De praktijk laat zien dat de zorg die bewoners nodig hebben steeds complexer en tijdrovender wordt. Dit vraagt veel van onze zorgmedewerkers.

Meer nodig

Terwijl dus het totaal aantal verpleeghuisbewoners toeneemt, en de zorg steeds zwaarder wordt, neemt het aantal zorgmedewerkers de komende jaren met zo’n 40% af. Dit betekent dat er tienduizenden vacatures voor gekwalificeerde zorgmedewerkers open komen te staan. Hoewel de verpleeghuissector en dus ook Fundis blij is met de toegezegde extra gelden, is geld alleen niet de oplossing.  Er is meer nodig om kwalitatief goede verpleeghuiszorg te kunnen blijven bieden.

Scenario’s

Hoe lossen we dit dilemma van een gewenste hogere kwaliteit van de verpleeghuiszorg, met minder beschikbaar vakbekwaam personeel op? Fundis denkt dat radicalere oplossingen noodzakelijk zijn. Een aantal scenario’s zijn denkbaar:

  1. Bijvoorbeeld een andere samenstelling van personeel
  2. Het creëren van een betere relatie met de wijk en met vrijwilligers om het verpleeghuis heen
  3. Beter samenwerken met familie van bewoners
  4. Aanzienlijk verminderen van de bureaucratie
  5. Op een slimme manier inzetten van technologie

[film]

Denk mee en reageer!

Wat is eigenlijk jouw oplossing voor goede zorg voor onze ouderen in het verpleeghuis?! Laat het ons weten!

Een netwerk
van ondernemingen
in de zorg

Volg ons
Vind ons hier

Fundis
Antwerpseweg 7
2803PB Gouda

info@fundis.nl