Het coronavirus; hoe gaan wij ermee om?

Fundis preventie coronavirus

Fundis houdt samen met ons netwerk van bedrijven de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. Daarbij volgen wij de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Om doortastend te kunnen reageren op situaties zoals met het coronavirus, hebben wij een infectiepreventiecommissie.

Beleid
Wij wijzen medewerkers, cliënten en betrokkenen op hun verantwoordelijkheid om zichzelf en cliënten zo goed mogelijk te beschermen. Daarbij zijn de volgende aandachtspunten van belang:   

• Schud geen handen meer.

• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.

• Raak de ogen, neus en mond zo min mogelijk aan.

• Was uw handen regelmatig. Het is pas effectief wanneer u minimaal 20 seconden uw handen wast.

• Gebruik papieren zakdoekjes.

• Wees alert en wijs elkaar op het belang van het opvolgen van de richtlijnen.

• Verder geldt het advies om zeer kritisch te kijken en terughoudend te zijn met evenementen/ activiteiten.

Let op: heeft u zelf klachten die kunnen duiden op coronavirus (COVID-19)? In dat geval is het belangrijk dat u onze cliënten niet bezoekt. Dat geldt ook voor medewerkers. Blijf thuis om uit te zieken en anderen niet te besmetten.

Vragen?
Heeft u vragen of wellicht zorgen over het coronavirus? Bel dan met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu via 0800-1351 .

Wilt u meer achtergrondinformatie over het coronavirus? Klik dan hier
Het RIVM heeft tevens een lijst met vragen en antwoorden met betrekking tot het coronavirus.