terug naar het overzicht

Het aantal ouderen met een zorgvraag neemt de komende jaren behoorlijk toe. Fundis Vastgoed biedt om deze reden verschillende woonconcepten aan zoals Wonen met een Plus en Beschermd Wonen. Ook worden toekomstgerichte initiatieven ontwikkeld. Fundis Vastgoed stelt bij de ontwikkeling hoge eisen aan de woonomgeving en de wijze waarop de zorg en dienstverlening daar omheen georganiseerd wordt.

Kerngegevens

  • Projectontwikkeling
  • Huur / verhuur
  • Beheer / onderhoud

Wonen met een Plus

Bij Wonen met een Plus gaat het om mensen voor wie een integraal arrangement van wonen, service, welzijn en zorg noodzakelijk is om met behoud van eigen regie zelfstandig te kunnen wonen.

Beschermd wonen

Beschermd wonen is een alternatief voor de huidige traditionele verpleeghuiszorg. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om mensen met dementie of om mensen met een intensieve somatische zorgvraag.

De medewerkers van Fundis Vastgoed werken vanuit hun eigen specialisme en zijn verantwoordelijk voor de deelgebieden Projectontwikkeling, Huur/Verhuur en Beheer/Onderhoud. Op die manier zijn zij verantwoordelijk voor de kwaliteit en resultaten. Fundis Vastgoed is ISO gecertificeerd.

Henk van Randwijk

‘Toekomstbestendig wonen’

Henk van Randwijk, directeur Fundis Vastgoed

 

Contact met Fundis Vastgoed

088 42 62 190
meldpunt@fundisvastgoed.nl

Deel deze pagina op: