terug naar het overzicht

Palet Welzijn ondersteunt kwetsbare mensen om zo lang mogelijk zelfredzaam te zijn. Mensen staan daarbij nooit alleen, maar altijd in een netwerk van buren, familie, vrienden, vrijwilligers en soms ook professionals. Palet Welzijn stimuleert deze Kleurrijkheid in Kracht en is zichtbaar aanwezig in de wijk om kwetsbare burgers, mantelzorgers en hun sociale omgeving te ondersteunen. Hiermee beoogt Palet Welzijn isolement en overbelasting te voorkomen, zodat men zelfstandig en onafhankelijk van professionele zorg kan blijven.

Kerngegevens

  • Langer zelfstandig
  • Mantelzorg in kracht
  • Ontmoeten en participeren
  • (Zorg) vrijwilligers

Vier pijlers

  1. Langer zelfstandig: Palet Welzijn richt zich op signalering, preventie en het bieden van diensten die de zelfredzaamheid ondersteunen
  2. Mantelzorg in kracht: Palet Welzijn helpt mantelzorgers in balans te blijven
  3. Ontmoeten en participeren: Palet Welzijn brengt mensen samen voor ontmoeting, activiteiten, dagbesteding en stimuleert daarmee nieuwe verbindingen in de samenleving
  4. (Zorg)vrijwilligers
Lenny Althof bewerkt

‘Kleurrijkheid en Kracht’

Lenny Althof, directeur Palet Welzijn

 

Contact met Palet Welzijn

0800 935 945 6 info@paletwelzijn.nl www.paletwelzijn.nl

Deel deze pagina op: