terug naar het overzicht

ZorgBrug biedt gespecialiseerde verpleegkundige zorg daar waar de pati├źnt verblijft. Of dat nu thuis is, in het ziekenhuis of in een zorginstelling. ZorgBrug zet haar specialisme in voor het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ), Fundis, huisartsen en zorginstellingen in de regio Midden-Holland en Zoetermeer. Dat doet ze altijd vanuit een persoonlijke en professionele benadering.

Expertisegebieden

Onze gespecialiseerd verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werken samen rondom specifieke expertisegebieden. Zij vormen met elkaar verpleegkundige vakgroepen. Deze zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en ontwikkeling van hun zorg. Op deze manier stemmen zij hun aanbod optimaal af op de wensen van zorgvragers.

Aandachtsgebieden

 • Longziekten
 • Diabetes
 • Neurologische aandoeningen
 • Reuma en ALS
 • Oncologie
 • Cardiologie
 • Wondzorg- en decubituszorg
 • Stoma- en continentiezorg
 • Palliatieve Zorg
 • Transfer van zorg
 • Technische Thuiszorg

Deskundigheidsbevordering

Het overbrengen van kennis en ervaring aan zorgaanbieders is een van de kernkwaliteiten van ZorgBrug. Want naast specialistische kennis hebben de medewerkers van ZorgBrug veel praktijkervaring. Een waardevolle combinatie, waarvan ZorgBrug de voordelen graag doorgeeft aan professionals die in de gezondheidzorg werkzaam zijn.

Scholing op maat

Het scholingsaanbod van ZorgBrug bestaat uit inhoudelijke lessen, zoals medicatie(veiligheid), palliatieve zorg, klinisch redeneren, vaardigheidstrainingen of een combinatie daarvan. Hoewel ZorgBrug verschillende standaardscholingen over actuele onderwerpen heeft ontwikkeld, biedt ze vooral scholing op maat aan: gericht onderwijs, toegespitst op een hulpvraag, specialisme en doelgroep. De meeste scholingen bestaan uit een theoretische en een praktijkgerichte component. Waar mogelijk wordt gewerkt vanuit de visie van het Neurolinguïstisch programmeren (NLP): leren om doelgericht(er) te denken en te handelen.

Huisarts

Daarnaast werken we steeds vaker samen met huisartsen, door de verschuiving van 2e lijns zorg naar de huisartsenpraktijk. We ondersteunen huisartsen door het opzetten van specialistische spreekuren en voorlichting, bijvoorbeeld op het gebied van wondzorg of reuma. Voor de toekomst wil ZorgBrug zich verder ontwikkelen op het gebied van versterking van de eerste lijn en ziekenhuisverplaatste zorg en het opzetten van eigen spreekuren, zowel in het GHZ als daarbuiten.

Janet van Dordrecht

‘Verbinding door samenwerking’

Janet van Dordrecht, directeur ZorgBrug

Contact met ZorgBrug

0182 505 432 info.zorgbrug@ghz.nl http://www.zorgbrug.nl

Deel deze pagina op: