terug naar het overzicht

DOSSIER Verpleeghuis verleden tijd?

26 augustus 2015

Kans voor mensen met dementie om thuis te blijven. Zorgorganisatie WelThuis experimenteert sinds 1 juni 2015 met het geven van verpleeghuiszorg aan cliënten in de thuissituatie. WelThuis verwacht met deze nieuwe dienst de gang naar het verpleeghuis voor mensen met een intensieve zorgvraag te voorkomen dan wel langer uit te stellen. Nu reeds blijkt dat de nieuwe dienst voorziet in een grote behoefte.

Het experiment is gestart bij een aantal cliënten die intensieve zorg nodig hebben en bij cliënten met dementie. Zij ontvangen een uitgebreid zorg- en ondersteuningspakket thuis. Circa 12 cliënten, woonachtig in Zoetermeer en de Krimpenerwaard, worden momenteel door een team van 10 professionals ondersteund. WelThuis heeft voor deze verpleeghuiszorg thuis een aantal ‘bouwstenen’ nodig zoals verzorging & verpleging, alarmering, toezicht, dagactiviteiten, eten & drinken, het doen van de was, huishoudelijke hulp en familieparticipatie.

Vivian Broex, directeur WelThuis over VerpleegThuis

“Als we de bouwstenen voor verpleeghuiszorg hebben en als het de wens van mensen is om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, waarom bieden we dit pakket dan niet gewoon thuis aan? Wij doen dat dan altijd samen mét het netwerk van de cliënt. Op deze wijze kan mogelijk het veelal emotionele moment van verhuizen naar een verpleeghuis voorkomen of uitgesteld worden.”

“De heer Van Weede (84) heeft sinds negen jaar een dwarslaesie en kreeg in december een hersenbloeding. Hij kan nog thuis blijven wonen doordat hij verpleeghuiszorg aan huis krijgt, vertelt zijn zoon Ron van Weede (54). Mijn vader heeft een indicatie voor ZorgZwaartePakket 6, waarmee hij naar een verpleeghuis zou kunnen gaan. Maar dat wil hij absoluut niet. Wij hadden het geluk dat WelThuis in juni met het project Verpleeg Thuis begon. Daarbij is de verzorging hetzelfde als in een verpleeghuis. Deze zorg aan huis is echt fantastisch; een gat in de markt. Er wordt hier echt hard aan gewerkt om mijn vader weer zelfstandiger te maken. Ik verwacht geen wonderen meer, maar hij sterkt wel aan.”

WelThuis ziet Verpleeg Thuis als hét zorgconcept van de toekomst. Verpleeg Thuis sluit hiermee aan op individuele verzoeken van mensen om zelfstandig te blijven wonen. Begin 2016 wordt het project geëvalueerd.

Meer weten? klik hier.

Verpleeg Thuis krijgt in binnen- en buitenland veel aandacht:

VWS

Radio 1

Omroep West

RTV Utrecht

RTV Utrecht (2)  

RTV Gouwestad

AD

Twitter

YouTube