FundIQare

In 2016 zijn Fundis, regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter en Noaber Foundation gestart met incubatorfonds FundIQare. Het fonds richt zich op startups die innovatieve producten en/of diensten leveren die de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen, chronisch zieken en mantelzorgers verhoogt. De zorg voor deze groepen staat onder druk door de toename van het aantal ouderen, het langer zelfstandig (willen) wonen en de veranderende verzorgingsstaat met een terugtrekkende overheid. Door de samenwerking zijn partijen in staat een grote gebruikersgroep te ontsluiten, ondernemingen te financieren en te professionaliseren zodat deze in staat zijn landelijk op te schalen.

Innovaties bewerkstelligen

FundIQare richt zich primair op startups die innovatieve producten en/of diensten leveren die:

  • de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen, chronisch zieken en/of mantelzorgers verhoogt;
  • zich richten op het zorgdomein ‘care;
  • technologie een belangrijke rol laten spelen;
  • schaalbaar zijn binnen de Nederlandse markt;
  • investering behoeven voor productontwikkeling, productvalidatie en marktvalidatie;
  • binnen het netwerk van FundIQare van toegevoegde waarde is;
  • beschikken over een goede ondernemer die risico draagt.

Nieuwsberichten

Lees ook het eerder verschenen nieuwsbericht over FundIQare en het artikel dat op Zorgvisie stond.

Meer weten?

Ben je een ondernemer met een startup die past in het aangegeven profiel? Wil je meer informatie? Vul dan onderstaand formulier in.