Coöperatie Thuis&Veilig

Door lid te worden van Coöperatie Thuis&Veilig ontstaan een aantal schaalvoordelen:

  • Acute zorg in de avond-, nacht en weekenden doelmatiger en kostendekkender georganiseerd.
  • Juiste zorg voor burgers met een acute zorgvraag buiten kantooruren.
  • Ontzorging zorgorganisaties
  • Ontlasting huisartsenposten en Spoedeisende hulp

Coöperatie Thuis&Veilig is een initiatief van 5 zorgaanbieders: Fundis, Zuidzorg, Espria, Florence en Sensire. De initiatiefnemers streven naar het toegankelijker en doelmatiger organiseren van acute wijkverpleging in de avonden, nachten en weekenden voor kwetsbare (oudere) burgers. Acute zorg kan namelijk slimmer en goedkoper georganiseerd worden en kostendekkend zijn als zorgaanbieders en zorgverzekeraars het samen doen.

Achtergronden

In Nederland stijgt het aantal ongeplande acute zorgvragen. Hierdoor neemt de druk op huisartsenposten, Spoedeisende Hulp en ambulancezorg toe. Demografische en maatschappelijke trends zoals vergrijzing, toename van het aantal chronisch zieken en het langer zelfstandig thuis wonen zijn hier debet aan.

Huidige situatie

Voor zorgaanbieders is het onrendabel om acute ongeplande zorg ‘buiten kantooruren’ aan te bieden. Hoge beschikbaarheidskosten en lage tarieven zijn hier de oorzaak van. En zorgverzekeraars moeten alleen voor eigen verzekerden inkopen. Dit is zowel voor zorgverzekeraars als zorgaanbieders geen optimale situatie. Thuis&Veilig neemt deze nadelen weg door per regio één aanbieder te selecteren. Acute opvolging wordt zo kwalitatief beter, betaalbaarder en doelmatiger uitgevoerd.

Hoe het werkt

Thuis&Veilig nodigt zorgaanbieders (leden van ActiZ en BTN) uit lid te worden. Thuis&Veilig brengt voor deze leden de acute zorg in de avonden, nachten en weekenden per regio op één plek onder. Dat kan ook via bestaande of nieuwe samenwerkingsverbanden in de regio. Elke thuiszorgaanbieder kan lid worden van Coöperatie Thuis&Veilig. De coöperatie selecteert per regio een aanbieder die de acute verpleegkundige zorg voor alle aangesloten leden in het betreffende gebied verzorgt. Het uiteindelijke uitvoeringsgebied van een regionale uitvoerder bestaat bij voorkeur uit meerdere HAP-regio’s die samen een logisch werkgebied vormen.

Bestaande cliënten met een acute zorgvraag kunnen het voor hen bekende telefoonnummer bellen. Zij krijgen een gepaste oplossing voor de acute zorgvraag.

Contact met Coöperatie Thuis & Veilig

Een netwerk van ondernemingen
in de zorg
Volg ons
Vind ons hier

Fundis
Antwerpseweg 7
2803PB Gouda

info@fundis.nl