Palet Welzijn

  • Activiteiten, diensten en ondersteuning voor (kwetsbare) ouderen
  • Mantelzorgondersteuning en -waardering in diverse gemeenten
  • Coördinatie van vrijwilligers (bemiddeling, scholing en inzet).
  • Welzijnsactiviteiten in de woonzorgcentra van WelThuis

Palet Welzijn biedt een kleurrijk palet van activiteiten, diensten en ondersteuning aan (kwetsbare) ouderen en mantelzorgers en zet op diverse locaties vrijwilligers in. De organisatie is in de wijken aanwezig en biedt ondersteuning om de belastbaarheid van mantelzorgers in balans te houden en isolement van kwetsbare burgers te voorkomen.

Zelfredzaamheid

Palet Welzijn ondersteunt kwetsbare mensen om zo lang mogelijk zelfredzaam te zijn. Dit doet Palet Welzijn door mensen vanuit hun eigen kracht en op hun eigen wijze deel te laten nemen aan de samenleving. Mensen staan daarbij nooit alleen, maar altijd in een netwerk van buren, familie, vrienden, vrijwilligers en soms ook professionals. Palet Welzijn stimuleert deze kleurrijkheid in kracht en is daarom zichtbaar in de wijk aanwezig om met name kwetsbare ouderen en mantelzorgers te ondersteunen.

Samenwerking

Palet Welzijn werkt nauw samen met vitale ouderen, vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Participatie zorgt ervoor dat mensen weer deel uitmaken van de maatschappij en er toe doen. Palet Welzijn werkt nauw samen met andere maatschappelijke organisaties en gemeenten. Palet Welzijn is actief in Midden-Holland; Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zoetermeer.

Ontwikkelingen

Er zijn diverse maatschappelijke ontwikkelingen gaande. Niet meer centraal, maar lokaal en wijkgericht organiseren staat centraal. Opereren uitgaande van de eigen kracht en het netwerk van familie, vrienden, mantelzorgers en vrijwilligers. Hierbij is de rol van welzijn cruciaal in het preventieve veld en bij de verbinding tussen informele en formele zorg. Doordat ouderen langer zelfstandig thuis wonen neemt de eenzaamheid en het sociaal isolement van veel ouderen toe, evenals de complexiteit van de hulpvragen. Door deze ontwikkelingen is de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers steeds belangrijker en zijn aanpassingen in de rol die professionals spelen noodzakelijk.

Programmalijnen

ProgrammalijnenOm in te kunnen spelen op deze actuele ontwikkelingen heeft Palet Welzijn een aantal programmalijnen benoemd en de organisatie hier op ingericht. Kwetsbare ouderen, financiële kwetsbaarheid, voeding en wonen vormen de verbinding tussen deze programmalijnen.

  1. Meedoen en Verbinden: de verbindende rol van de sociaal makelaar is door de groeiende ondersteuningsbehoefte van kwetsbare inwoners, hogere verwachtingen van het sociale netwerk en meer behoefte aan vrijwillige inzet, van toegevoegde waarde.
  2. Achter de Voordeur: een verzameling van diensten, zoals voeding, telefooncirkels, vervoer, signalerend huisbezoek, administratieve ondersteuning en cliëntondersteuning met als gezamenlijk kenmerk: het letterlijk “achter de voordeur” komen bij de cliënt(en).
  3. Wèl thuis in Welzijn: prettig wonen en ruimte voor ouderen om zichzelf te zijn. De activiteiten en diensten zijn toegesneden op de vraag van kwetsbare ouderen in woonzorgcentra.
  4. Vrijwilliger Centraal: vrijwilligers de gelegenheid bieden zich in te zetten voor de medemens, waarbij de inzet voor henzelf voldoening geeft. Palet Welzijn wil graag die organisatie zijn waar vrijwilligers graag bij willen horen, zich gewaardeerd voelen en ertoe doen.
  5. Mantelzorg Centraal: mantelzorgers bereiken, versterken, verlichten en verbinden staat centraal. Mantelzorg Centraal is voor zowel de formele als de informele sociale netwerken het expertisecentrum op het gebied van mantelzorgondersteuning.
  6. Innovatie en Samenwerking: innovatie op projecten, financieringsvormen, organisatiestructuren en nieuwe samenwerkingsverbanden staan centraal.
Kleurrijk in Kracht

Lenny Althof, directeur Palet Welzijn

Contact met Palet Welzijn

Een netwerk van ondernemingen
in de zorg
Volg ons
Vind ons hier

Fundis
Antwerpseweg 7
2803PB Gouda

info@fundis.nl