Plicare

  • Onafhankelijk preventieteam van wijkverpleegkundigen
  • Werken wijkgericht
  • Nauwe samenwerking met sociale, zorg- en welzijnspartners

Coöperatieve vereniging Plicare U.A. (Plicare) is actief op het gebied van de zogenoemde segment 1 wijkverpleging, ook wel bekend als de prestatie wijkgericht werken. Deze zorg is niet direct aan een individuele gebruiker toewijsbaar. Het wijkgericht werken functioneert als een verbindende schakel tussen zorg, wonen en welzijn. Het draagt bij aan een onafhankelijk goed afgestemd aanbod van zorg en voorzieningen in de directe omgeving van burgers; op het snijvlak van het medische en sociale domein.

Onafhankelijk

De medewerkers van Plicare werken als zelfstandig team binnen Vierstroom Zorg Thuis. Die zelfstandigheid is een belangrijk uitgangspunt, omdat het team van Plicare een onafhankelijke signaleringsfunctie heeft. Het preventieteam van Plicare wil burgers thuis namelijk zo lang mogelijk zelfstandig laten functioneren door het inzetten van preventieve maatregelen.

Samenwerking

De wijkverpleegkundigen van Plicare zijn in het preventieve veld werkzaam, waarbij zij signalerend optreden, burgers hulp geven en zorgdragen voor aansluiting bij andere vormen van zorg, wonen en welzijn binnen gemeenten. Dit kan op aangeven zijn van de wijkagent, buren die onrust melden, een sociaal wijkteam dat geen raad weet met een burger, etc. Gezien de kwetsbaarheid van de doelgroep spelen de sociale, zorg- en welzijnspartners in de wijk een cruciale rol. Met deze partners werkt Plicare dan ook nauw samen.

Doelgroepen

Belangrijke doelgroepen zijn burgers die zorg mijden (maar deze wel nodig hebben) en eenzame burgers. In de meeste gevallen blijkt er sprake te zijn van multiproblematiek (sociaal, psychisch en medisch van aard).

Werkgebied

Plicare is actief in de gemeenten Alphen aan de Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Capelle aan den IJssel, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Lansingerland, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen, Woerden, Zoetermeer en Zuidplas.

Contact met Plicare

Een netwerk
van ondernemingen
in de zorg

Volg ons
Vind ons hier

Fundis
Antwerpseweg 7
2803PB Gouda

info@fundis.nl