PlusZorg

  • Palliatieve zorg
  • 12-24uurs zorg
  • Dementiezorg

Als kleinschalige en persoonlijke zorgorganisatie biedt PlusZorg palliatief terminale (nacht)zorg, 12-24uurs zorg en begeleiding bij (beginnende) dementie in de thuissituatie. PlusZorg is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor acute zorgvragen. De zorg en/of begeleiding kan desgewenst binnen 24 uur worden gestart. De organisatie is gespecialiseerd in intensieve, hoogwaardige  zorg en levert deze zelf of in onderaannemerschap voor andere zorgaanbieders.

Bekostiging

PlusZorg verleent zorg op basis van een PersoonsGebonden Budget (PGB), onderaanneming binnen de zorgverzekeringswet of particulier bekostigd door de cliënt zelf. Bij onderaanneming rapporteren de zorgverleners van PlusZorg, indien mogelijk, in het dossier van de thuiszorgorganisatie die de indicatie beheert. Dit geldt ook voor 24-uurszorg. PlusZorg is ISO gecertificeerd.

Ieder mens is uniek, dat willen we graag zo houden

Saskia Otten, directeur PlusZorg

Contact met PlusZorg

Een netwerk van ondernemingen
in de zorg
Volg ons
Vind ons hier

Fundis
Antwerpseweg 7
2803PB Gouda

info@fundis.nl