Veilig Thuis

  • Onafhankelijke organisatie
  • Regionale functie
  • Onplanbare (acute) zorg en alarmopvolging
  • 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar

Veilig Thuis vervult als onafhankelijke organisatie een regionale functie op het gebied van onplanbare (acute) zorg. Daarnaast heeft de organisatie de afgelopen jaren inspanningen verricht om de kwaliteit van de onplanbare (acute) zorg en alarmopvolging logistiek efficiënter te organiseren. Eén team neemt nu zowel de onplanbare (acute) zorg als de alarmopvolging voor haar rekening. Veilig Thuis doet dit in opdracht van een groeiend aantal zorgverleners in haar werkgebied. Deze inspanningen hebben geleid tot een kosteneffectieve dienstverlening van hoog niveau voor burgers, zorgaanbieders en samenwerkende organisaties.   

De praktijk

Veilig Thuis levert onplanbare verpleegkundige zorg en organiseert de alarmopvolging voor particuliere cliënten; 24 uur per dag, 7 dagen per week. De aanrijtijd is maximaal 30 minuten. De verpleegkundigen van Veilig Thuis presenteren zich bij de cliënt als verpleegkundige van diens zorgaanbieder. De zorg wordt gerapporteerd in het (digitale) zorgdossier conform de regels en afspraken van de bijbehorende zorgaanbieder. De onplanbare zorgvragen bestaan voor 50% uit voorbehouden handelingen. Wanneer nodig wordt contact gelegd met bijvoorbeeld de huisarts, wijkverpleegkundige of met mantelzorgers. Daarnaast gaat het acute team op verzoek van bijvoorbeeld huisartsen ook naar cliënten die nog niet in zorg zijn. Indien vervolgzorg nodig is, heeft de cliënt keuzevrijheid qua zorgaanbieder.

Oproep- en alarmdienst

Naast de uitvoering van onplanbare zorg, verzorgt Veilig Thuis ook de opvolging van personenalarmen. Het alarm komt dan bij Veilig Thuis binnen, alwaar de triage en de verdere opvolging verzorgd wordt.

Locaties

In het werkgebied van Veilig Thuis zijn nog een aantal zorgorganisaties die zelfstandig de onplanbare zorg uitvoeren. Veilig Thuis wil de opvolging van de onplanbare regionale zorg uitbreiden en ook met hen een overeenkomst aangaan. De komende tijd vinden hierover gesprekken plaats.

Acute zorg regionaal goed geregeld

Wouter Vlaardingerbroek, directeur Veilig Thuis

Contact met Veilig Thuis

Een netwerk van ondernemingen
in de zorg
Volg ons
Vind ons hier

Fundis
Antwerpseweg 7
2803PB Gouda

info@fundis.nl