Vierstroom

  • Hulp bij huishouden en begeleiding
  • Verpleging en verzorging (wijkverpleging)
  • Verpleeghuiszorg aan huis
  • Diensten aan huis
Vierstroom Hulp Thuis

Vierstroom Hulp Thuis biedt (tijdelijk) ondersteuning thuis aan mensen die om gezondheidsredenen of wegens tijdgebrek hier behoefte aan hebben.  Naast hulp bij huishouden is persoonlijke verzorging en begeleiding mogelijk. In samenspraak met cliënten biedt Hulp Thuis passende hulp. Eenmalig of structureel. De diensten zijn beschikbaar via zowel een Wmo indicatie als op particuliere basis.

Vierstroom Zorg Thuis

Vierstroom Zorg Thuis biedt wijkverpleging en casemanagement dementie. Zorg Thuis heeft 50 kleinschalige zelfsturende wijkteams. Ieder team bestaat uit verzorgenden en verpleegkundigen die zelfstandig en met veel eigen verantwoordelijkheid cliënten helpen om (langer) zelfstandig te blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving. Casemanagement ondersteunt mensen met dementie in de thuissituatie.

Vierstroom Verpleeg Thuis

Vierstroom Verpleeg Thuis biedt een uitgebreid zorg- en ondersteuningspakket aan thuiswonende cliënten die intensieve zorg nodig hebben waaronder cliënten met dementie. Er komt meerdere keren per dag iemand aan huis voor het bieden van intensieve zorg, maaltijden verzorgt én ook nog tijd heeft voor een praatje en een kopje koffie. Verpleeg Thuis sluit hiermee aan op individuele verzoeken van mensen om zelfstandig te blijven wonen.

Vierstroom Ledenservice

Vierstroom Ledenservice is het collectief dat leden helpt om op de gemakkelijkste manier zelfstandig te blijven wonen en onafhankelijk te leven. De Ledenservice diensten dragen hieraan bij. Leden van Vierstroom kunnen een beroep doen op de Ledenservice bij praktische vragen. Tevens biedt de Ledenservice hulp aan leden door hen de weg te wijzen in het zorglandschap. Iedereen kan lid worden van de Ledenservice en profiteren van de vele voordelen. Leden ontvangen 3 keer per jaar het ledenmagazine.

Een netwerk van ondernemingen
in de zorg
Volg ons
Vind ons hier

Fundis
Antwerpseweg 7
2803PB Gouda

info@fundis.nl