Mogelijkheden Vierstroom Zorg Thuis

  • Wijkverpleging
  • Casemanagement dementie
  • Professionele verzorging en verpleging aan huis
  • Op basis van ZVW of WLZ indicatie of PGB
Vierstroom Zorg Thuis biedt wijkverpleging en casemanagement dementie. Zorg Thuis heeft 50 kleinschalige zelfsturende wijkteams. Ieder team bestaat uit verzorgenden en verpleegkundigen die zelfstandig en met veel eigen verantwoordelijkheid cliënten helpen om (langer) zelfstandig te blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving. Casemanagement ondersteunt mensen met dementie in de thuissituatie.
Kosten
De kosten voor verpleging en verzorging (wijkverpleging) worden vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeraar. Vierstroom Zorg Thuis heeft met alle zorgverzekeraars hierover afspraken gemaakt. Cliënten betalen geen eigen bijdrage. De wijkverpleegkundige stelt op basis van de omstandigheden van een cliënt een indicatie op waarin omschreven is op welke ondersteuning iemand recht heeft op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw).
Langdurige zorg en PGB
Ook cliënten met een zorgzwaartepakket vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) die een beroep willen doen op verpleging en verzorging thuis kunnen bij Vierstroom Zorg Thuis terecht. Cliënten betalen dan een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Bekostiging vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) is ook een mogelijkheid.
Experimentele bekostiging
Samen met zorgverzekeraars is Vierstroom Zorg Thuis een proef gestart om te bekijken of de bekostiging van zorgkosten anders kan om uiteindelijk tot betere en betaalbare zorg te komen. De proef houdt in dat (op termijn) niet meer iedere minuut zorg geregistreerd wordt. In plaats daarvan verrekent de zorgverzekeraar de kosten voor de door Zorg Thuis verleende zorg op basis van een gemiddeld tarief per cliënt.
Professionele zorg aan huis

Susan Veenhoff, directeur Vierstroom Zorg Thuis 

Contact

Een netwerk van ondernemingen
in de zorg
Volg ons
Vind ons hier

Fundis
Antwerpseweg 7
2803PB Gouda

info@fundis.nl