Aandachtsgebieden

 • Longziekten
 • Diabetes
 • Neurologische aandoeningen
 • Reuma en ALS
 • Oncologie
 • Cardiologie
 • Wondzorg- en decubituszorg
 • Stoma- en continentiezorg
 • Palliatieve Zorg
 • Transfer van zorg
 • Technische Thuiszorg

ZorgBrug biedt gespecialiseerde verpleegkundige zorg daar waar de patiënt verblijft. Of dat nu thuis is, in het ziekenhuis of in een zorginstelling. ZorgBrug zet haar specialisme in voor Vierstroom, het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ), huisartsen en zorginstellingen in de regio Midden-Holland en Zoetermeer. Een persoonlijke en professionele benadering staat voorop.

Expertisegebieden

De gespecialiseerd verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten van ZorgBrug werken samen rondom specifieke expertisegebieden. Zij vormen met elkaar verpleegkundige vakgroepen. Deze zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en ontwikkeling van hun expertisegebied. Op deze manier wordt het aanbod afgestemd op de wensen van zorgvragers.

Deskundigheidsbevordering
Het overbrengen van kennis en ervaring aan zorgaanbieders is een van de kernkwaliteiten van ZorgBrug. Want naast specialistische kennis hebben de medewerkers van ZorgBrug veel praktijkervaring. Een waardevolle combinatie.
Scholing op maat
Professionals kunnen bij ZorgBrug terecht voor diverse scholingen. Het scholingsaanbod bestaat uit inhoudelijke lessen over bijvoorbeeld medicatie(veiligheid), palliatieve zorg, klinisch redeneren, vaardigheidstrainingen of een combinatie daarvan. Hoewel ZorgBrug verschillende standaardscholingen over actuele onderwerpen heeft ontwikkeld, biedt ze vooral scholing op maat aan: gericht onderwijs, toegespitst op een hulpvraag, specialisme en doelgroep. De meeste scholingen bestaan uit een theoretische en een praktijkgerichte component. Waar mogelijk wordt gewerkt vanuit de visie van het Neurolinguïstisch Programmeren (NLP): leren om doelgericht(er) te denken en te handelen.
Huisarts
ZorgBrug werkt steeds vaker samen met huisartsen door de verschuiving van 2e lijns zorg naar de huisartsenpraktijk. Huisartsen worden door ZorgBrug ondersteund bij het opzetten van specialistische spreekuren en het geven van voorlichting, bijvoorbeeld op het gebied van wondzorg of reuma. Voor de toekomst wil ZorgBrug zich verder ontwikkelen op het gebied van versterking van de eerste lijn, ziekenhuisverplaatste zorg en het opzetten van eigen spreekuren, zowel in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda als daarbuiten.
Verbinding door samenwerking

Bart Hugen, directeur-bestuurder ZorgBrug

Contact met ZorgBrug

Een netwerk van ondernemingen
in de zorg
Volg ons
Vind ons hier

Fundis
Antwerpseweg 7
2803PB Gouda

info@fundis.nl