Het toezicht van de Raad van Commissarissen richt zich op de maatschappelijke rol en betekenis van Stichting Fundis. Uitgangspunten voor het toezicht van de raad zijn:

  • het geheel aan actuele belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen
  • de gevolgen daarvan voor de zorgbehoefte en -vraag van de inwoners van de regio waar Fundis actief is
  • en hoe Fundis (pro)actief inspeelt op de wensen en behoeften van inwoners in haar werkgebied.

In het visiedocument van de RvC is te lezen op welke manier de commissarissen vorm en inhoud geven aan de wijze waarop zij toezicht houden.

Samenstelling RvC

De leden van de Raad van Commissarissen houden toezicht op Stichting Fundis en daarmee indirect op alle onderliggende bedrijven van Fundis. De Raad is zo samengesteld dat een goede verdeling van deskundigheden en aandachtsgebieden over de toezichthouders is gewaarborgd. Zo kent de Raad een commissie Financiën en een commissie Kwaliteit.

Fons Jurgens
Lid auditcommissie Kwaliteit

Jarenlange ervaring in de recreatiesector. Bekleedt diverse nevenfuncties in de Leisure/branche organisaties.

Constant van Schelven
Voorzitter auditcommissie Kwaliteit

Jarenlange ervaring als bestuurder in de ouderenzorg. Bekleedt diverse nevenfuncties in de pensioen, zorg- en welzijnssector.

Mart Bekkers
Voorzitter
auditcommissie Financiën

Jarenlange ervaring als partner bij Deloitte. Bekleedt momenteel diverse toezichthoudende functies in de zorgsector. 

Alice Stäbler
Lid

Chief Human Resources Officer KPN. Bekleedde diverse leidinggevende functies op het gebied van HR, bedrijfsvoering en zorg.

Liane den Haan
Voorzitter Raad van Commissarissen

Voorzitter Raad van Bestuur ANBO. Bekleedt daarnaast diverse nevenfuncties waaronder lid Raad van Toezicht Vita Valley.