Raad van Commissarissen

Het toezicht van de Raad van Commissarissen richt zich op de maatschappelijke rol en betekenis van Stichting Fundis. Uitgangspunten voor het toezicht van de raad zijn:

  • het geheel aan actuele belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen
  • de gevolgen daarvan voor de zorgbehoefte en -vraag van de inwoners van de regio waar Fundis actief is
  • en hoe Fundis (pro)actief inspeelt op de wensen en behoeften van inwoners in haar werkgebied.

In het visiedocument van de RvC is te lezen op welke manier de commissarissen vorm en inhoud geven aan de wijze waarop zij toezicht houden.

Samenstelling RvC

De leden van de Raad van Commissarissen houden toezicht op Stichting Fundis en daarmee indirect op alle onderliggende bedrijven van Fundis. De Raad is zo samengesteld dat een goede verdeling van deskundigheden en aandachtsgebieden over de toezichthouders is gewaarborgd. Zo kent de Raad een commissie Financiën en een commissie Kwaliteit.

Renate Westerlaken
Voorzitter Raad van Commissarissen en voorzitter remuneratiecommissie

Directeur-bestuurder van Ronald McDonald Kinderfonds. Voorzitter Raad van Toezicht Kunst Centraal Midden Nederland. 

Mart Bekkers
Voorzitter
auditcommissie Financiën


Jarenlange ervaring als partner bij Deloitte. Bekleedt momenteel diverse toezichthoudende functies in de zorgsector. 

Constant van Schelven
Voorzitter auditcommissie Kwaliteit


Jarenlange ervaring als bestuurder in de ouderenzorg. Bekleedt diverse toezichthoudende functies in de pensioen, verzekerings-, zorg- en welzijnssector.

Fons Jurgens
Lid auditcommissie Kwaliteit

Voorzitter Raad van Bestuur van de Efteling. Bekleedt diverse nevenfuncties in/bij leisure- en branche organisaties.

Alice Stäbler
Lid remuneratiecommissie

Partner bij Hessels Langeveld. Bekleedde diverse leidinggevende functies op het gebied van HR, bedrijfsvoering en zorg.