De verzorgingsstaat zoals wij die kennen, is niet langer levensvatbaar. Het aandeel van ouderen in onze maatschappij groeit de komende jaren met zo’n dertig procent. En we leven allemaal ook nog eens een stuk langer. Dat maakt collectief gefinancierde verzorging en verpleging zoals we die nu kennen, onbetaalbaar. Fundis ontwikkelt en realiseert nieuwe vormen van hulp en zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken. De ondernemingen van Fundis geven de zorg van de toekomst vorm. Samen met partners, overheid en wetenschap. Van zorgen voor naar zorgen dat.

Fundis netwerk

Fundis neemt deel in verschillende ondernemingen, soms alleen, soms met partners. Elk bedrijf is actief op een specifiek  terrein binnen de zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Van wijkverpleging tot persoonlijke alarmering, van welzijn tot diëtetiek en van verpleeghuiszorg tot huishoudelijke hulp. Fundis ontwikkelt, faciliteert en realiseert vernieuwing van de zorg. Nieuwe producten en diensten voor onze cliënten en nieuwe verdienmodellen als de verzorgingsstaat het niet meer betaalt. Fundis fungeert als strategische holding voor zo’n twintig  bedrijven. De bedrijven zijn zelfstandig en de directeuren volledig verantwoordelijk, maar rapporteren uiteraard wel aan hun aandeelhouders. Echte ondernemers dus. Fundis Holding richt zich op een passende portfolio voor de zorgwereld van morgen  en op de ontwikkeling van de kwaliteit en het talent binnen de groep dat daaraan gestalte geeft.

 

Over Fundis

Bekijk de video