Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Fundis bestaat uit 5 leden. De leden houden toezicht op Stichting Fundis en daarmee indirect op alle onderliggende ondernemingen van Fundis. De raad is zo samengesteld dat een goede verdeling van deskundigheden en aandachtsgebieden over de toezichthouders gewaarborgd is.

Uitgangspunten

Het toezicht van de Raad van Commissarissen richt zich op de maatschappelijke rol en betekenis van Stichting Fundis. Uitgangspunten voor het toezicht van de raad zijn het monitoren van:

  • actuele maatschappelijke ontwikkelingen;
  • de invloed van deze ontwikkelingen op de (toekomstige) zorgbehoefte en zorgvraag van inwoners van de regio waar Fundis actief is;
  • de manier waarop Fundis (pro)actief inspeelt op de wensen en behoeften van inwoners in haar werkgebied.

Visie

In het visiedocument van de Raad van Commissarissen is te lezen op welke manier de commissarissen vorm en inhoud geven aan de wijze waarop zij toezicht houden.

Governancecode Zorg

De Raad van Commissarissen van Fundis heeft, conform de Governancecode Zorg een richtlijn onkostendeclaraties opgesteld voor de vergoeding van onkosten van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen ziet ook toe op naleving van deze richtlijn.

Leden

Renate Westerlaken
VOORZITTER RAAD VAN COMMISSARISSEN EN VOORZITTER REMUNERATIECOMMISSIE
Directeur-bestuurder van Ronald McDonald Kinderfonds. Voorzitter Raad van Toezicht Kunst Centraal Midden Nederland.
Fons Jurgens
LID AUDITCOMMISSIE KWALITEIT EN ARBEIDSMARKT
Voorzitter Raad van Bestuur van de Efteling. Bekleedt diverse nevenfuncties in/bij leisure- en brancheorganisaties.
Alice Stäbler
LID REMUNERATIECOMMISSIE EN LID AUDITCOMMISSIE KWALITEIT EN ARBEIDSMARKT
Bekleedde diverse leidinggevende functies op het gebied van HR, bedrijfsvoering en zorg.
Ad Warnar
VOORZITTER AUDITCOMMISSIE KWALITEIT EN ARBEIDSMARKT
Eigenaar bij Warnar Ad Interim. Bekleedt meerdere toezichthoudende functies in de zorgsector.
Marco Walhout
LID AUDITCOMMISSIE FINANCIËN
Partner bij Verstegen Accountants. Lid van de Raad van Commissarissen van de Zeeuwse Huisartsencoöperatie. Voorzitter werkgroep Zorginstellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving.