Ook thuis blijven wonen met een intensieve zorgvraag blijkt goed mogelijk

[et_pb_section admin_label=”section”] [et_pb_row admin_label=”row”] [et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text”]

Beeld: Inge van Mill

Thuis blijven wonen als kwetsbare oudere met een intensieve zorgvraag: het is mogelijk, en het werkt ook goed. Intensieve zorg thuis blijkt per cliënt minder kostbaar dan zorg in een instelling en deze cliënten leven gemiddeld langer. Dit zijn een aantal bevindingen uit een wetenschappelijk rapport van de Vrije Universiteit in opdracht van Fundis, het CIZ en Meandergroep Zuid-Limburg.

Goed alternatief 

Het Volledig Pakket Thuis (VPT) is een alternatief voor zorg in een instelling voor mensen die in aanmerking komen voor een opname in een instelling, maar die graag thuis willen blijven wonen. Uit een net gepubliceerd wetenschappelijk rapport van de Vrije Universiteit blijkt dat wie VPT-zorg ontvangt, gemiddeld één jaar langer leeft dan iemand die in een instelling is opgenomen (1.288 dagen tegen 922 dagen). Daarbij valt op dat de gemiddelde dagelijkse langdurige zorgkosten 58 euro lager uitpakken dan bij institutionele zorg (184 euro tegen 242 euro per dag). Het thuis blijven wonen ervaren veel cliënten daarnaast als prettig. Het stimuleert ook betrokkenheid van het sociale netwerk van de cliënt. Zo kan het Volledig Pakket Thuis zorgen voor lagere belasting van het zorgpersoneel.

“Ik heb jaren bij een verpleeghuis gewerkt. Het grote verschil: hier kan ik in alle rust zorg bieden aan één cliënt. Zonder dat er ook nog vier bellen afgaan en een afdelingsarts iets vraagt.” – Michelle Leijendekkers, verpleegkundige Vierstroom Verpleeg Thuis. Lees het volledige interview hier.

Druk op de zorg

De ouderenzorg in Nederland staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Dubbele vergrijzing, groeiende personeelstekorten, stijgende kosten en te lange wachtlijsten zorgen voor een hoge druk op de zorg. Om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken, dient deze slimmer te worden ingericht. Hier zijn meerdere oplossingsrichtingen voor te bedenken. Samenwerking tussen zorgpersoneel en het sociale netwerk rondom de cliënt maakt het mogelijk het zorgpersoneel efficiënter in te zetten, waardoor de druk op de zorg vermindert.

Volledig Pakket Thuis

Daar komt bij dat veel ouderen graag veilig thuis blijven wonen. Vaak om dicht bij hun partner, familie of sociale netwerk te blijven. Het Volledig Pakket Thuis (VPT) maakt dit mogelijk voor wie over een geschikt sociaal netwerk beschikt. VPT-zorg omvat verpleging, verzorging, ondersteuning bij de maaltijd, huishouding, alarmering en welzijn. Alarmsystemen met sensoren volgen de cliënt en het zorgpersoneel komt vier tot zes keer per dag langs. Aanvullend biedt het VPT-ondersteuning van de mantelzorger.

Om aanspraak te kunnen maken op VPT-zorg is een indicatie nodig voor de Wet langdurige zorg. Het CIZ onderzoekt onafhankelijk en objectief of iemand in aanmerking komt voor een Wlz-indicatie. De indicatie geeft de cliënt altijd zelf de keus hoe de zorg wordt ingezet: thuis of in een verpleeghuis. Het CIZ is een landelijk werkende uitvoeringsorganisatie en heeft een signalerende rol in het zorgstelsel en werkt veel samen met de Vrije Universiteit. Het CIZ vindt het belangrijk dat er aandacht is voor de toekomst van het zorgstelsel en draagt met onderzoek, samenwerking in de keten of het beschikbaar stellen van stageplaatsen voor onderzoeksstudenten hieraan bij.

[/et_pb_text][/et_pb_column] [/et_pb_row] [/et_pb_section]

Juiste zorg op de juiste plek, Personeel & arbeidsmarkt, Sociaal contract