Zorgpension

  • Begeleiding op maat, gericht op herstel
  • Eigen huisarts blijft betrokken
  • Nauwe samenwerking met ziekenhuizen en andere betrokken zorgverleners
  • Verblijf wordt vergoed door de zorgverzekeraar

Zorgpension biedt een compleet verzorgd verblijf waar cliënten zich kunnen concentreren op hun herstel na een ziekte, na een operatie of om tot rust te komen. De begeleiding richt zich op herstel en het herwinnen van de zelfstandigheid ter voorbereiding op de terugkeer naar huis. Zorgpension werkt nauw samen met de huisarts van iedere cliënt en andere betrokken zorgverleners.

Rol van de huisarts

De dagelijkse zorg in het Zorgpension wordt in nauwe samenspraak met de cliënt, diens huisarts en de medewerkers vormgegeven.  Tijdens het verblijf blijft de eigen huisarts van iedere cliënt medisch verantwoordelijk. Deze kan dus ook op bezoek komen in het Zorgpension. Wanneer cliënten in  een andere gemeente dan de locatie van het Zorgpension wonen, wordt de huisartsenzorg in overleg met de cliënt op een andere manier georganiseerd. De eigen huisarts wordt altijd op de hoogte gehouden van de  gezondheidssituatie van diens patiënt.

Aanmelden en vergoeding

Cliënten kunnen zich – eventueel via hun mantelzorger – aanmelden voor verblijf in het Zorgpension. Een andere mogelijkheid is dat de huisarts een patiënt – in samenspraak – verwijst. Bijvoorbeeld omdat deze thuis even niet meer zelfstandig kan wonen. Cliënten kunnen gebruik maken van het Zorgpension met of zonder indicatie. Verblijf in het Zorgpension wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Verblijf op basis van betaling door de cliënt zelf is echter ook een mogelijkheid.

Locaties

In 2015 werd het eerste Zorgpension geopend in Zoetermeer. Gezien de belangstelling en aantal verwijzingen vanuit huisartsen en ziekenhuizen voorziet het Zorgpension in een grote behoefte. Inmiddels beschikken Baarn, Bergambacht, Dokkum, Rotterdam, Woerden en Zoetermeer over een Zorgpension locatie. En zijn er plannen om het aantal locaties verder uit te breiden.

” Herstel in een gastvrije omgeving 

Rene van de Wetering, directeur Zorgpension

Contact met Zorgpension

088 023 474 0
info@zorgpension.org
www.zorgpension.org