Zorg voor Morgen

Fundis in de regio

Fundis is continu actief in vernieuwing en kwaliteitsverbetering van het zorg- en dienstenaanbod. Dat gebeurt met bestaande bedrijven en nieuwe bedrijven binnen het Fundis netwerk, en ook door intensieve samenwerking met partners buiten het netwerk. Fundis participeert in projecten buiten het netwerk met het doel om hoogwaardige zorg en diensten te leveren voor gezondheid en welbevinden aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken.

Zoetermeer 2025

Een gezonde regio Zoetermeer in 2025. Dat is de ambitie van zorgaanbieders in Zoetermeer. Samen hebben zij de Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer opgericht, die onder meer ondersteund wordt door Fundis. De Vereniging Gezondheidsregio Zoetermeer werkt nauw samen met de gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars CZ en Menzis. Ook inwoners van Zoetermeer worden uitgenodigd om actief deel te nemen.

gezondheidsregio zoetermeer

Gedeelde Zorg

Gedeelde Zorg is een programma van zorgaanbieders in Midden-Holland dat is gericht op innovatie en integratie van zorg en welzijn. De verbinding tussen zorg en sociaal domein en tussen eerste en tweede lijn is cruciaal. Het programma Gedeelde Zorg richt zich op het gebied, bestaande uit vijf gemeenten in Midden-Holland: Gouda, Zuidplas, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen, en drie dorpskernen: Boskoop, Bleiswijk en Oudewater.

Gedeelde Zorg