ZorgBrug

ZorgBrug biedt gespecialiseerde verpleegkundige zorg daar waar de patiënt verblijft. Thuis, in het ziekenhuis of in een zorginstelling. ZorgBrug zet haar specialisme in voor Vierstroom, het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ), huisartsen en zorginstellingen in de regio Midden-Holland en Zoetermeer.

Expertise

De gespecialiseerde verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten van ZorgBrug werken samen rondom specifieke expertisegebieden, waaronder longziekten, diabetes, neurologische aandoeningen, reuma, ALS, oncologie, cardiologie, wond- en decubituszorg, stoma- en continentiezorg, palliatieve zorg, zorgtransfer en technische thuiszorg. Zij vormen met elkaar verpleegkundige vakgroepen. Deze zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en ontwikkeling van hun expertisegebied. Op deze manier wordt het aanbod afgestemd op de wensen van zorgvragers. Het overbrengen van kennis en ervaring aan zorgaanbieders is een van de kernkwaliteiten van ZorgBrug.

ZorgBrug werkt daarnaast ook vaak samen met huisartsen, door de verschuiving van tweede lijns zorg naar de huisartsenpraktijk. Huisartsen worden door ZorgBrug ondersteund bij het opzetten van specialistische spreekuren en het geven van voorlichting, bijvoorbeeld op het gebied van wondzorg of reuma. 

Scholing

Professionals kunnen bij ZorgBrug terecht voor diverse scholingen. Het scholingsaanbod bestaat uit inhoudelijke lessen over bijvoorbeeld medicatie(veiligheid), palliatieve zorg, klinisch redeneren, vaardigheidstrainingen of een combinatie daarvan.
Verbinding door samenwerking.

Karin Breukhoven, directeur ZorgBrug

Contact met ZorgBrug

085 000 3966
info@zorgbrug.nl
www.zorgbrug.nl