Corona; Fundis neemt aanvullende maatregelen

De Fundis-bedrijven hebben hun maatregelen tegen verdere verspreiding van het corona-virus aangescherpt. Hieronder leest u wat dit betekent. Dit artikel is bijgewerkt op donderdag 19 maart 2020.

Binnen de Fundis Groep gelden er al langere tijd een aantal restricties. Wij volgen hierin de adviezen van experts, zoals het RIVM. Zo verzoeken wij onze medewerkers om af te zien van werkbijeenkomsten met meer dan 10 mensen. Ook vragen we alle Fundis-collega’s om in privétijd sociaal contact te mijden. Belangrijke cliënt-gerelateerde overleggen van zorgmedewerkers op teamniveau gaan vooralsnog door.

WelThuis
WelThuis heeft de verantwoordelijkheid voor een kwetsbare groep ouderen in woonzorglocaties. Met de toename van het aantal besmettingen in Nederland en om de bewoners, de zorgmedewerkers en behandelaren in verpleeghuizen nog beter te kunnen beschermen heeft het kabinet samen met het RIVM besloten over te gaan tot de maatregel bezoek in verpleeghuizen niet meer toe te staan. WelThuis volgt de richtlijnen vanuit het RIVM en voelt zich daarom genoodzaakt over te gaan op de ingrijpende maatregel om bezoek aan de WelThuis locaties vanaf 20 maart 2020 niet meer toe te staan. Is er sprake van een terminale fase, dan worden er, – in overleg met de locatiemanager – afspraken op maat gemaakt.

‘We hebben dit besluit niet lichtvaardig genomen, want we weten dat bezoek voor bewoners heel belangrijk is. Door deze ingrijpende maatregel maken zij een extra moeilijke tijd door’, zegt Miranda Schouten, directeur WelThuis. ‘Eerder hebben we de groepsactiviteiten al afgelast en het restaurant moeten sluiten’, aldus Schouten. ‘Het personeel dat zich daarmee bezighield, ondersteunt nu de teams op de afdelingen. Onze mensen zoeken heel creatief naar oplossingen. Ik heb daar grote bewondering voor.’

Natuurlijk is het voor familieleden van onze bewoners mogelijk om op een andere wijze contact te onderhouden. Om dit mogelijk te maken hebben wij onder andere onze welzijnsassistenten en verzorgenden voorzien van extra iPads en telefoons. Meer over de aanpassingen van het beleid bij WelThuis leest u hier.

Vierstroom
Bij Vierstroom Zorg Thuis en Vierstroom Verpleeg Thuis gelden de reguliere protocollen voor zorg aan huis. Dat betekent dat we bij verkoudheid onze medewerkers vragen vooral de hygiënemaatregelen extra in acht te nemen. Dus goed de handen wassen, waar mogelijk voldoende afstand houden tot de cliënt, etc. Pas bij een serieuze verdenking van besmetting van een cliënt wordt – in afstemming met de GGD – besloten om over te gaan tot het gebruik van beschermingsmiddelen.

De aanvullende maatregelen komen bovenop eerdere intern gemaakte afspraken om hygiëne te bevorderen, zoals: geen handen schudden, regelmatig handen wassen en papieren zakdoekjes gebruiken. Overigens zijn dit overwegend maatregelen die wij in ons werk reeds als standaard beschouwden. Wij blijven het nieuws over de verspreiding van het coronavirus volgen. Mochten zich wijzigingen voordoen, dan volgen wij het advies van het RIVM.