In het Fundis Huis wordt vanaf 2025 samengewerkt aan duurzame ouderenzorg

Beeld: HofmanDujardin

In de spoorzone van Gouda wordt een van de duurzaamste kantoorpanden van Nederland gebouwd. Het voormalige kantoor van zorg- en welzijnsnetwerk Fundis in Gouda paste niet meer bij de visie van de organisatie op hybride werken en duurzaamheid. Omdat het pand ook niet meer te redden was, wordt op dezelfde locatie een volledig nieuw gebouw gerealiseerd. Deze week is op de bouwlocatie een symbolische “eerste paal” van dit Fundis Huis geslagen.

Met de blik op de toekomst staan samenwerking en duurzaamheid in dit nieuwe Fundis Huis hoog in het vaandel. Als opdrachtgever en toekomstig gebruiker, hebben we met de bouw van het pand een hoger doel voor ogen dan alleen maar een werkplek bieden voor de eigen medewerkers: verbinding en samenwerking tussen mensen, afdelingen en bedrijven stimuleren, met toekomstbestendige ouderenzorg in het vizier.

Door kansrijke oplossingen te zoeken, kunnen we de uitdagingen in de ouderenzorg het hoofd bieden.
Dat is de missie van Fundis. Maar de toekomst van ouderenzorg vraagt iets van ons allemaal – ook als je niet in de zorg werkt. Samenwerking en verbinding zijn daarbij van het grootste belang. In het nieuwe pand, waar ook mensen en bedrijven van buitenaf van harte welkom zullen zijn om de samenwerking op te zoeken, kan dat straks nóg beter.

“De creatie van het nieuwe Fundis Huis wordt een volgende stap in het versterken van de samenwerking binnen de ouderenzorg. In dit huis krijgt innovatiekracht een inspirerend onderdak.”

Jeroen van den Oever, voorzitter holdingdirectie Fundis

Een split level indeling in het Fundis Huis zorgt ervoor dat de bedrijven en verdiepingen op een natuurlijke manier met elkaar in contact staan. Het gemeenschappelijke hart van het pand is straks uitermate geschikt voor ontmoeten, samen werken en samenwerken.

De kwartiermakers van het te bouwen Fundis Huis sloegen symbolisch de eerste paal aan de Antwerpseweg in Gouda

Een houten huis

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel in de ontwikkeling van het nieuwe kantoorpand aan de Antwerpseweg, zowel in de bouw van het pand als de inrichting. In plaats van versleten en verouderde spullen weg te gooien, heeft bijna alles een nieuwe bestemming gekregen. Zo zijn onder andere meubels, verlichtingsarmaturen en vloerafwerkingen waar mogelijk hergebruikt, vanuit het perspectief van een circulaire inrichting.

“Het nieuwe Fundis Huis is het eerste project dat we in lijn met onze visie hebben ontwikkeld. We leren zo de waardevolle lessen voor een succesvolle uitrol van onze visie.”

Fundis Vastgoed gaat in de komende jaren de vastgoedportefeuille van Fundis verduurzamen.

Het Fundis Huis wordt bijna volledig van hout gebouwd. De houten constructie zal ook aan de binnenkant van het pand goed zichtbaar zijn. Hout is een stuk duurzamer dan beton en staal. Bouwen met hout heeft zelfs een positief effect op de uitstoot van CO2; het Fundis Huis wordt zelfs CO2-negatief. Daarnaast draagt een houten gebouw aan het fysieke en mentale welzijn van mensen die in het pand werken.

“Wij geloven dat onze keuzes van vandaag een fundamentele invloed hebben op de manier hoe wij – en onze kinderen – in de toekomst wonen, werken en leven. De leefsituatie op aarde verslechtert en de grondstoffen raken op. Ons streven is eraan bij te dragen dat de aarde ook voor de toekomstige generatie leefbaar blijft. Daarom passen wij bewust duurzame oplossingen toe bij onze projecten.”

De Vries en Verburg, aannemer.

Naar verwachting wordt het Fundis Huis in 2025 opgeleverd en in gebruik genomen.

4 jaar Dag van de Zorg voor Morgen

Vandaag, op 30 oktober, vieren we met trots de vierde editie van de Dag van de Zorg voor Morgen. Op deze dag, in 2019 in het leven geroepen door Fundis, gaan we het gesprek aan over de uitdagingen én oplossingen in de ouderenzorg. Met een groeiende groep ouderen enerzijds en tekorten op de arbeidsmarkt anderzijds, moeten we passende oplossingen vinden om de zorg voor morgen te kunnen blijven faciliteren.

Door het snel veranderende zorglandschap en de maatregelen vanuit de overheid beseften we al vroeg te bekijken wat de verzorgingsstaat nog kan regelen en wat we in de wijk, met familie en anderen, moeten zien op te lossen. Prettig, maar ook noodzakelijk, omdat ons zorgstelsel anders onherroepelijk vastloopt door de toenemende vergrijzing en de stijgende personeelstekorten.

dag van de zorg voor morgen
Ook buiten de Dag van de Zorg voor Morgen zetten we het gesprek voort.

De situatie nu én die in de toekomst verdienen allebei onze volle aandacht. We zijn hard op zoek naar nieuwe kansrijke oplossingen, dat is onderdeel van de Expeditie van Fundis. Wij zetten onze grote reis voort, juist nu, om straks met alle collega’s en Fundisbedrijven goed voorbereid te zijn op de zorg van morgen.

Vier jaar Dag van de Zorg voor Morgen

Op deze Dag van de Zorg voor Morgen nodigen we heel Nederland uit om in gesprek te gaan over de uitdagingen én oplossingen in de ouderenzorg.

dag van de zorg voor morgen
Tweede editie van het Zorg voor Morgen Festival in 2023.

Sinds 2019 hebben we een reis gemaakt waar we met trots op terugkijken. In 2019 organiseerden we op 30 oktober de eerste editie van het Zorg voor Morgen Festival, een groot intern evenement waar ruim tweeduizend van onze eigen zorgmedewerkers samenkwamen. In 2020 werd de Dag van de Zorg voor Morgen opgenomen in de Issuekalender. In 2021 namen we deel aan een podcastreeks met branchevereniging Actiz, om kennis te delen en de discussie aan te wakkeren. Vanaf 2022 zagen we dat veel zorgorganisaties en professionals aandacht aan deze dag besteedden. En in 2023 zet Actiz nog steeds de campagne voort op landelijk niveau, omdat we samen sterker staan.

Dag van de Zorg voor Morgen 2022.

Samen zorgen we voor morgen

De Dag van de Zorg voor Morgen is inmiddels niet meer weg te denken. Het is een dag om terug te kijken op wat we hebben bereikt en om vooruit te kijken naar de toekomst van ouderenzorg. Het is een dag die ons inspireert en aanspoort om in actie te komen, om samen te werken aan een betere ouderenzorg voor morgen.

Neem ook deel aan deze belangrijke discussie! Laten we samen op weg gaan naar een toekomst waarin ouderen de zorg en ondersteuning krijgen die ze verdienen. Want ouder worden doen we allemaal, en alleen samen zorgen we voor morgen.

”Vereniging Reable Nederland voorkomt dat we allemaal het wiel uitvinden’

Om het zorgstelstel dat piept en kraakt toekomstbestendig te houden, zijn nieuwe oplossingen nodig. Reablement kan zo’n oplossing zijn. Erkend in Denemarken en andere landen, nog onbekend in Nederland. Vereniging Reable Nederland wil meer aandacht creëren voor het gedachtegoed van reablement.

Wat in de Deense gezondheidszorg al wettelijk verplicht is, begint ook in Nederland vaste voet aan de grond te krijgen: reablement. Het is de benaming voor het zelfredzaam maken van ouderen, om daarmee de zorgvraag te verminderen. Een eerste pilot in Utrecht-West heeft het enthousiasme voor een andere benadering van de ouderenzorg verder aangewakkerd. Als netwerkorganisatie voor ouderen en chronisch zieken was Fundis nauw bij de proef betrokken.

‘We proberen een keten van oplossingen te maken, allemaal bedoeld om mensen te helpen weer zelfstandig te zijn.’

Guido Blom, directeur Fundis Holding

Een interventieteam dat je in je revalidatieperiode na een (ziekenhuis)opname helpt zelfstandig je draai weer te vinden. Of een locatie waar je kunt leren koken als je dat op je 75ste nog nooit hebt gedaan. Het zijn een paar van de concrete stappen op weg naar reablement die Fundis ná die eerste proef inmiddels heeft gezet, zegt directeur Guido Blom. Het zijn voortvarende stappen, want ook hij ziet de noodzaak. ’Het huidige stelsel is niet langer meer houdbaar. Zorg is niet altijd meer vanzelfsprekend. We kunnen beter oplossingen bedenken waardoor een oudere meer in een eigen positie komt en gelukkiger wordt. Wat iemand zelf kan doen moet hij vooral zelf blijven doen. Wat hij niet kan proberen we aan te leren. En voor wat er overblijft zoeken we een oplossing. Dat is het principe van reablement.’

In een serie van zes artikelen komen partners aan het woord die nauw betrokken zijn bij de oprichting van Vereniging Reable Nederland eerder dit jaar. Lees verder op reablenederland.nl.

Wonen op Maat: samen sterk voor een toegankelijke woningmarkt in Capelle

Als we ervoor willen zorgen dat mensen uit alle groepen een thuis kunnen vinden in Capelle aan den IJssel, ongeacht leeftijd, beperking of vraag naar zorg, zullen we samen moeten werken. Dat staat in het Convenant Wonen op Maat 2023 dat zorg- en welzijnsorganisaties, maatschappelijke instellingen, woningcorporaties en de gemeente ondertekenden. Met dit convenant leggen zij het voornemen vast om samen de uitdagingen op het gebied van Wonen op Maat aan te gaan.

Voor iedereen een thuis. Dat is de gezamenlijke doelstelling van zorg- en welzijnsorganisaties, maatschappelijke instellingen, woningcorporaties en de gemeente in Capelle aan den IJssel. Een fijne woning is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor (kwetsbare) ouderen, mensen met een beperking of mensen voor wie om een andere reden nabije zorg en ondersteuning belangrijk zijn, kan het lastig zijn om een passende woning te vinden.

Krapte op woning- en arbeidsmarkt

Door de vergrijzing groeit de vraag naar woningen die geschikt zijn voor ouderen. Ook de zorgvraag neemt toe. Vanuit andere doelgroepen, zoals mensen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking, of jongeren die uit de jeugdzorg komen, is er ook grote vraag naar begeleiding bij het wonen en aangepaste woningen. Tegelijkertijd zijn er tekorten op de woningmarkt en de arbeidsmarkt. Daarnaast is het ook nog eens, met de toegenomen vraag naar wonen met zorg, een uitdaging om dit alles betaalbaar te houden.

Als we ervoor willen zorgen dat mensen uit alle groepen een thuis kunnen vinden in Capelle aan
den IJssel, ongeacht leeftijd, beperking of vraag naar zorg, zullen we samen moeten werken.

Samenwerken voor Wonen op Maat

Met het convenant Wonen op Maat is vastgelegd dat betrokken partijen samen de uitdagingen op het gebied van Wonen op Maat aangaan. Het convenant beschrijft onder meer de uitdagingen, doelstellingen en rolverdeling. Door slim gebruik te maken van de specialismes van de betrokken organisaties, wordt het beste resultaat bereikt.

Door samen te zoeken naar oplossingen, en samen aan de slag te gaan met de uitvoering hiervan, komen we tot het beste resultaat.

Passende woonzorgconcepten

Fundis is al langere tijd op een missie om de uitdagingen in de (ouderen)zorg het hoofd te bieden. Dat doen we bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een breder aanbod en meer diversiteit op het gebied van woonzorgconcepten. We willen elke burger binnen de doelgroep van Fundis een passende woonoplossing kunnen bieden op het snijvlak van wonen en zorg. De voorgenomen samenwerking in het Convenant Wonen op Maat is daarom zeer passe

Het Convenant Wonen op Maat werd ondertekend door Fundis, Pameijer, Welzijn Capelle, Antes, De Vijverhof, Prokino, Havensteder, Leger des Heils, ICS Zorg, ASVZ, Aafje, Enver, De Zellingen en Gemeente Capelle a/d IJssel

Tweede editie van Fundis event in Rotterdam voor (zorg)medewerkers groot succes: Samen Zorgen we voor Morgen!

Vanaf het warme onthaal aan het begin van de middag tot het samen dansen aan het einde van de dag; alles klopte op 28 en 29 juni in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. En één ding is zeker, zorgen voor morgen doen we samen.

Maak (zelf) het verschil

Onder luid applaus van alle directeuren binnen het Fundis netwerk werden op beide dagen van het Zorg voor Morgen Festival meer dan 25 volle bussen onthaald. Onder begeleiding van een persoonlijk en speciaal geschreven Zorg voor Morgen-lied kwamen de zorg- en welzijnsmedewerkers van de verschillende bedrijven enthousiast binnen.

“Samen dromen van een toekomst waar de zorg goed geregeld is, Neem mij mee en kleur de wereld, wat een prachtig mooi gezicht Samen zorgen we voor morgen en gaan vol passie aan de slag. Jouw inzet vind ik echt fantastisch, dus geniet van deze dag”

Want dat de toekomst van zorg er anders uit zal moeten zien, is inmiddels algemeen bekend. Fundis werkt als netwerk sinds 2019 aan oplossingen om bijbehorende uitdagingen zoals arbeidsmarkttekorten en regionale druk het hoofd te kunnen (blijven) bieden. Onder de noemer Zorg voor Morgen worden alle medewerkers, via diverse middelen, van de ruim twintig zorg- en welzijnsorganisaties meegenomen en uitgenodigd onderdeel te zijn van deze oplossingen. 

Kleur de toekomst

Tijdens de tweede editie van het Zorg voor Morgen Festival was er nog meer aandacht voor de kracht van individuele medewerkers en de invloed die men zelf uitoefenen op het grote geheel. Waar in 2019 technologische innovatie centraal stond, kregen de bezoekers deze editie naast een goedgevulde Zorg- & Inspiratiestraat ook de kans om mooie herinneringen aan het vak te delen, te verdiepen in de kracht van egoïsme en liefdevol grenzen te stellen. Helemaal tot rust komen in een stilte ruimte of compleet losgaan op de dansvloer, na een plenair programma kon het allemaal.  

Dit was het Zorg voor Morgen Festival 2023: Kleur de Toekomst:

Het Ouden Huis en Fundis bestendigen hun samenwerking op nog meer plekken

Zo uniek als in Bodegraven kan er straks in veel meer gemeenten worden gewoond. Het Ouden Huis en Fundis bestendigen hun samenwerking voor nieuwe locaties. En dat biedt uitkomst voor ouderen met een (toenemende) zorgvraag die op zoek zijn naar een prettige, veilige en gezellige woonomgeving.

Vernieuwend woonconcept

Het Ouden Huis richt zich op mensen met lage of middeninkomens. Voor deze doelgroep is nauwelijks vernieuwend aanbod. Het succes in Bodegraven, waar Het Ouden Huis haar deuren opende medio 2021, biedt perspectief om meerdere locaties te realiseren de komende jaren, in verschillende gemeenten. Ook in de nieuwe locaties van Het Ouden Huis hebben ouderen straks een eigen huurwoning waar zij zelfstandig wonen met hulp en zorg dichtbij. Uniek aan Het Ouden Huis is dat mensen er alleen en met zijn tweeën kunnen wonen, ook als de behoefte aan zorg naar verwachting toe zal nemen.

Sociaal contract

Een ander bijzonder kenmerk van Het Ouden Huis is het verbinden van generaties door naast de woonplekken voor ouderen ook woonruimte te bieden aan jongeren of studenten. Zij gaan een verbinding aan met de locatie en committeren zich aan een aantal uur inzet op de locatie bijvoorbeeld door deel te nemen aan activiteiten in de gezamenlijke woonkamer. Eerder vertelde een bewoner van Het Ouden Huis Bodegraven en student geneeskunde Anne (19) hier in het kader van een interne campagne van Fundis meer over aan Eric Corton, bekijk hier de video.

Meerdere locaties

De opzet van Het Ouden Huis, een initiatief van Karel van Berk, Leonard Smit, past goed bij de visie van Fundis. Fundis en Het Ouden Huis bestendigen daarom hun samenwerking die begon met de locatie in Bodegraven. Om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken, dient deze slimmer te worden ingericht. Hier zijn meerdere oplossingsrichtingen voor te bedenken. Het Ouden Huis met goede (en betaalbare) zorg en huisvesting voor alle (kwetsbare) ouderen, nu én in de toekomst, is daar een belangrijk voorbeeld van. Er zijn plannen in ontwikkeling voor locaties in Gouda, Montfoort en Haastrecht.

Zelf een keer kijken in Het Ouden Huis? Op 30 september is er een open middag in Bodegraven, klik hier voor meer informatie en inschrijven. 

Niet meer van het kastje naar de muur: Regionaal Transferpunt (RTP) bespaart verwijzers veel tijd

Beeld: Gedeelde Zorg Midden-Holland

Sinds 1 mei jl. kunnen huisartsen en medisch specialisten werkzaam op de Spoedeisende Hulp 24 uur per dag terecht bij het Regionaal Transferpunt (RTP) Midden-Holland voor het doorverwijzen van patiënten in acute situaties. De Gezondheidsregio Zoetermeer kent sinds 2021 eenzelfde centraal meldpunt.

Met de dubbele vergrijzing enerzijds en het afnemend aantal zorgverleners anderzijds staan we de komende jaren voor grote uitdagingen. Daarnaast kiezen veel ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. De (ouderen)zorg staat onder druk. We zijn continu op zoek naar kansrijke oplossingen om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Centraal meldpunt

Een van de mogelijke oplossingsrichtingen is een centraal meldpunt voor verwijzers. Inmiddels zijn in de regio’s Zoetermeer en Midden-Holland zogeheten Regionaal Transferpunten opgezet. De verwijzer, zoals de huisarts of medisch specialist van de Spoedeisende Hulp, belt naar een algemeen nummer. De transferverpleegkundige van het Regionaal Transferpunt heeft zicht op de beschikbare beddencapaciteit in de regio.

Dat bespaart de verwijzer een hoop tijd: zelf verschillende instellingen bellen en de situatie steeds opnieuw uitleggen, zoals dit voorheen ging, is niet meer van toepassing. Die tijd kan de arts veel beter besteden aan de zorg van patiënten. Door direct de juiste zorg op de juiste plek te bieden, voorkomen we dat kwetsbare ouderen van het kastje naar de muur gestuurd worden – en daarmee onnodige SEH-/ziekenhuisopnames.

Sinds 1 mei 2023 in Midden-Holland

De vereniging Gezondheidsregio Midden-Holland is op 1 januari 2022 opgericht en werkt onder de noemer Gedeelde Zorg aan drie programma’s (Acute zorg, Chronische zorg en Gegevensuitwisseling) om de zorg voor de inwoners van de regio Midden-Holland toegankelijk te houden. Het Regionaal Transferpunt is van start gegaan op 1 mei jl. en is onderdeel van het programma Acute Zorg.

Sinds 2021 in Zoetermeer

De Gezondheidsregio Zoetermeer startte in 2021 al met een pilot-Regionaal Transferpunt. Onder de naam Zoetermeer2025 werken zorgaanbieders, de gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars samen aan een gezonde regio Zoetermeer voor 2025. Het Regionaal Transferpunt is één van vele initiatieven.

Zoetermeerse Community tegen Eenzaamheid ontwikkelt Sociale Kaart 

De Zoetermeerse Community tegen Eenzaamheid heeft de handen ineengeslagen met diverse bestaande en nieuwe initiatieven om de strijd tegen eenzaamheid aan te gaan. Eten en ontmoeten is één van de themagroepen binnen deze community en zij hebben een sociale kaart ontwikkeld met alle plekken in Zoetermeer waar men voor een betaalbare prijs samen kan eten en nieuwe mensen kan ontmoeten. Iedereen is welkom!

De sociale kaart van de Zoetermeerse Community tegen Eenzaamheid bevat diverse eetinitiatieven waar goede maaltijden te vinden zijn voor een betaalbare prijs. Want samen eten kan helpen om eenzaamheid tegen te gaan.

Een gezonde regio in Zoetermeer, dat doen we samen

Eenzaamheid is een groeiend maatschappelijk probleem dat steeds meer mensen treft. Zo zijn er verschillende initiatieven ontstaan om eenzaamheid tegen de te gaan binnen Zoetermeer. Een gezonde regio in Zoetermeer doen we samen namelijk. Deze kaart is tot stand gekomen door het samenwerkingsverband Eten en Ontmoeten, een initiatief van de gemeente Zoetermeer.

Blog: ‘De toekomst is nu: dynamiek in innovaties voor ouderenzorg’

Om de maatschappij waarin wij allemaal ouder worden goed te kunnen blijven faciliteren, moet er nog veel veranderen. De druk op de zorg is enorm en neemt de komende jaren alleen maar toe. Dat is oud nieuws voor mensen binnen de (ouderen)zorg. Gelukkig komt het ook steeds vaker op het netvlies van mensen buiten de branche. Een goede ontwikkeling, want de uitdagingen van de zorg het hoofd bieden, kunnen we alleen maar samen. Patricia de Koning, Innovatiemanager bij Fundis, schreef een gastblog bij Medical Delta.

De problemen waar de (ouderen)zorg mee te kampen heeft, zijn van de hele maatschappij. We betrekken vanuit Fundis daarom een brede groep bij het vinden van oplossingen. Fundis is een netwerk van zo’n twintig zorg- en welzijnsorganisaties actief op het gebied van (kwetsbare) ouderen. Hoewel de organisaties binnen het netwerk autonoom opereren, trekken ze samen op wanneer er overstijgende vraagstukken zijn. Een belangrijke onderdeel hierbij is het doorlopend betrekken van de bijna 5.000 medewerkers binnen het Fundis-netwerk en waar mogelijk ook daarbuiten.

Beginnen bij een probleem uit het werkveld is wat ons betreft ontzettend belangrijk

Lees verder op Medical Delta.

Geriatrisch Expertise Centrum regio Woerden: pilot van start

De afgelopen jaren is gewerkt aan het initiatief om een geriatrisch expertisecentrum op te zetten in de regio Woerden. Achter de schermen is een hoop vooruitgang geboekt. Zo is de pilot van start!

Geriatrisch expertisecentrum initiatief van ZorgSamen

In 2019 startte het samenwerkingsverband van Careyn, Fundis, Hagro (huisartsen) Woerden en het St. Antonius Ziekenhuis onder de naam ZorgSamen. Inmiddels zijn ook RegiozorgNU en Altrecht aangesloten. Andere lokale zorgaanbieders en de gemeente Woerden zijn eveneens nauw betrokken. We bundelen kennis, ervaring en middelen om te komen tot passende zorg voor regio Woerden. Het geriatrisch expertisecentrum is een van de verbetertrajecten van ZorgSamen.

Gezamenlijke ambitie

De gezamenlijke ambitie is: multidisciplinaire, specialistische zorg voor ouderen die steeds langer thuis wonen. Daarbij horen ook verbeterde ervaren kwaliteit van leven, verbeterde ervaren kwaliteit van zorg en lagere zorgkosten.

De cliëntreis

Mevrouw De Vries (83) vindt het fijn dat ze nog zelfstandig thuis woont. Alleen heeft ze de laatste tijd steeds meer last van verschillende klachten. Haar huisarts is hiervan op de hoogte en vermoedt complexe, meervoudige problematiek. Daarom wordt mevrouw De Vries thuis bezocht door een specialist ouderengeneeskunde en een geriatrisch verpleegkundige die een uitgebreid geriatrisch onderzoek doen met als doel inzicht en overzicht te creëren en een passend plan voor begeleiding en behandeling op te stellen. Dit behandelplan wordt in een MDO besproken en samen met het lokale zorgnetwerk uitgevoerd. Ook haar dochter, die mantelzorg verleent, heeft hierbij een cruciale rol. Zo kan mevrouw De Vries thuis blijven wonen met een goede kwaliteit van leven.

Pilot van start

Half februari is gestart met de pilot, in samenwerking met een huisarts, een specialist ouderengeneeskunde en een verpleegkundig specialist. “We zijn begonnen met een klein aantal cliënten in één huisartsenpraktijk. De komende periode wordt het aantal huisartsen en cliënten verder opgeschaald,” vertelt Ingrid Janssen, projectleider.

“In deze eerste fase toetsen we de cliëntreis. Ook bekijken we wat nodig is op het gebied van toegang tot informatie, financiering en samenwerkings-afspraken.” In de voorbereidende fase is een basisontwerp voor de cliëntreis opgesteld. “We hebben kennis opgehaald vanuit vergelijkbare, succesvolle initiatieven en op basis daarvan de aanpak aangescherpt. De aanpak is aangesloten op landelijke richtlijnen zoals het WOZO (Wonen Ondersteuning Zorg voor Ouderen), het Integraal Zorgakkoord (IZA) en kaders vanuit passende zorg: langer thuis, zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan.”