Auteur: panart

Nu is de tijd om te bouwen aan toekomstbestendige zorg

Fundis-bestuurder Jeroen van den Oever bereidt zich voor op een verdere, noodzakelijke transitie van de langdurige zorg: “Het systeem zoals het nu is loopt al tegen de grenzen van de houdbaarheid aan. Hoe moet het als we met nóg minder mensen aan de alsmaar groeiende vraag naar zorg moeten voldoen? Daarom gaan we op expeditie. Ons eindpunt: een toekomstbestendige, ondernemende organisatie, waarin medewerkers op een gezonde manier uitgedaagd worden om zich in te zetten voor een groeiende groep cliënten, die zich op hun beurt gezien en gehoord voelen in een kwetsbare fase van hun leven.” In Skipr vandaag vertelt Van den Oever over zijn opdracht en zijn drijfveren.

Lees het gehele artikel op Skipr.nl.

Zorgkloof

Fundis gaat op expeditie. De aanleiding: een samenleving die ingrijpend verandert. Een van de begrippen waar we de komende jaren steeds meer mee geconfronteerd worden is de ‘zorgkloof’. Het aantal mensen met dementie verdubbelt in de periode tot 2040, en het aantal 80-plussers stijgt naar 2 miljoen mensen. Tegelijkertijd daalt het aantal werkenden in de zorg én het aantal beschikbare mantelzorgers: “In de wijkverpleging moeten we cliënten nu al regelmatig ‘nee’ verkopen. Er zijn niet genoeg tandartsen in Limburg. Ziekenhuizen sluiten bedden, IC’s en gangen.” Het knelt niet alleen in de zorg. “Ook in het transport, bij chauffeurs, en in het onderwijs is er een groot gebrek aan personeel. Onze samenleving gaat nog wat beleven. Dit vraagstuk wordt onderschat, want er zijn best wel wat taboes over de keuzes die we met zijn allen moeten maken.”

Een van de stappen richting toekomstbestendigheid is een aantal jaren geleden al genomen: “Een zorgbedrijf dat wil anticiperen op ingrijpende veranderingen, ‘kan niet als een moloch acteren,’ stelt Van den Oever. “Bij Fundis zat alles in één grote stichting bij elkaar. De ene hand voedde de andere, soms zonder dat wij dat in de gaten hadden. Daarom hebben we de boel opgeknipt in verstandige, slimme eenheden. (…)” Er werden aparte bedrijven gemaakt die in een netwerk met elkaar samenwerken. Inmiddels zijn dat twintig aparte bedrijven die statutair van elkaar zijn gescheiden. Geen centrale diensten, niet overal dezelfde automatisering. “Ze hebben allemaal een eigen directeur, hun eigen ratio en maken eigen keuzes. Flexibel op hun deelgebied, zonder onderlinge risico’s. En transparant, want je kunt zien waar alles zit en hoe het werkt. Dit stimuleert ondernemerschap en eigenaarschap bij medewerkers. (…)”

In dit netwerk van bedrijven – de ‘vloot’, zoals het bij Fundis heet – wordt sinds begin dit jaar nog intensiever nagedacht over de toekomst van zorg. Deze expeditie van Fundis moet de organisatie voorbereiden op deze onzekere toekomst. Dit jaar moeten moeilijke vragen beantwoord. “Van den Oever is van mening dat noch de arbeidsmarkt, noch technologische vernieuwingen of de juiste zorg op de juiste plek alleen voldoende antwoord bieden op de uitdagingen waar de zorg in Nederland voor staat. “We lopen er achteraan, we overzien niet eens wat er op ons afkomt. We roepen nu vooral: blijven opleiden, zij-instromers toestaan. Maar wat gebeurt er als de verzorgingsstaat kleiner wordt? Wat kan en wil ik dan als burger betekenen? Hoe moeten wij ons zelf organiseren, wat mag ik van de gemeente verwachten en wat mag die van mij verwachten? Een verpleeghuis wordt betaald uit de pot met collectieve middelen. Mogen wij dan iets vragen van een zoon of dochter van de mevrouw die daar wordt verpleegd? Waar de verzorgingsstaat het laat afweten is de meer directe solidariteit met je medemens een noodzakelijk gevolg. Zodoende gaan we dus ook samen zoeken naar een nieuw sociaal contract. Het enige alternatief is dat de portemonnee regeert, met alle maatschappelijke gevolgen van dien.”

Zorgpension start nieuwe locatie

Zorgpension biedt cliënten die recent een operatie hebben ondergaan en/of herstellende zijn van een ziekte tijdelijk een compleet verzorgd en gastvrij verblijf.  Ook iedereen die tot rust wil komen wanneer het thuis even niet meer gaat, kan terecht in het Zorgpension. Het kan gaan om ouderen die het thuis even niet meer redden, maar medisch gezien niet in het ziekenhuis thuishoren. Buiten kantoortijden is het ziekenhuis in veel regio’s echter de enige zorginstelling die 24/7 in bedrijf is. Daarom belanden met name ouderen vaak onnodig in het ziekenhuis. De zorgpensions voorzien in die leemte.

Herstel

De begeleiding is volledig gericht op herstel. En op het herwinnen van de zelfstandigheid ter voorbereiding op de terugkeer naar huis. De dagelijkse zorg in het Zorgpension vindt plaats in nauwe samenspraak met de cliënt, diens huisarts en de zorgmedewerkers. Door middel van een herstelprogramma bereiden cliënten zich voor op een terugkeer naar huis. Zorgpension werkt nauw samen met huisartsen, ziekenhuizen en andere betrokken zorgverleners in Baarn en omgeving.

Werkwijze

Aanmelden voor verblijf in het Zorgpension kan rechtstreeks bij de transferverpleegkundige van Zorgpension. Een andere mogelijkheid is dat de huisarts of transferverpleegkundige van het ziekenhuis een patiënt – in samenspraak – verwijst.  Cliënten kunnen op particuliere basis of met een Persoonsgebonden Budget (PGB) gebruik maken van de mogelijkheden van Zorgpension. Wanneer er een indicatie is gesteld, wordt verblijf in het Zorgpension vergoed door de zorgverzekeraar. 

Locaties

Zorgpension Baarn is gevestigd in het Meander Medisch Centrum gelegen aan de Molenweg 2 in Baarn. Eerder opende Zorgpension al locaties in Capelle aan den IJssel, Rotterdam, Woerden en Zoetermeer. Kijk voor meer informatie op de site van Zorgpension

College van Beroep voor het bedrijfsleven stelt zorgaanbieders in het gelijk in zaak tegen NZa

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft 5 zorgorganisaties waaronder WelThuis, onderdeel van Fundis, in het gelijk gesteld in een zaak die partijen hadden aangespannen tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De zaak draait om de verdeling van €100 miljoen voor de verbetering van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Het College oordeelde dat de NZa de aanvragen inhoudelijk had moeten beoordelen en geen financiële drempel mocht hanteren. Het College is van oordeel dat de NZa uitsluitend had mogen toetsen of een instelling een kwaliteitsimpuls nodig had.

Uitgesloten

De organisaties die bezwaar en beroep hebben aangetekend behoren tot een groep instellingen die categoraal zijn uitgesloten van deelname aan de regeling omdat zij volgens de NZa over voldoende financiële middelen beschikken. Met de uitspraak onderschrijft het College het standpunt van de aanbieders dat de NZa in geval van toekenning van middelen deugdelijk onderzoek moet doen naar de gevolgen hiervan. De NZa kan een dergelijk onderzoek voorkomen door bijvoorbeeld extra middelen toe te kennen door middel van een algemene tariefsverhoging of soortgelijke generieke maatregelen.

Duidelijk signaal

De betrokken zorgaanbieders WelThuis, Stichting Zorggroep Charim, Stichting Inovum, Noorderbreedte, Zorgstroom en brancheorganisatie ActiZ zijn blij met de uitspraak van het College. Volgens hen geeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven hiermee een duidelijk signaal af dat de overheid bij het toekennen van incidentele middelen zorgvuldiger te werk moet gaan.

Tegen de vonnissen van het College van Beroep voor het bedrijfsleven staat geen hoger beroep open.

Meer informatie

Nieuwsbericht Zorgvisie
Uitspraak CBb inzake afwijzingsbesluiten
Uitspraak CBb inzake toewijzingsbesluiten
Eerder verschenen nieuwsbericht van ActiZ

Rotterdamse wethouder De Langen opent Zorgpension in Havenpolikliniek

Vrijdag 7 december 2018 opende de Rotterdamse wethouder Sven de Langen, verantwoordelijk voor onder andere volksgezondheid, zorg en ouderen, officieel Zorgpension gevestigd in de Havenpolikliniek.

Toejuichen

Met het stuk slaan van een fles champagne, een symbolische verwijzing naar de ligging nabij de oude haven van Rotterdam, werd de Rotterdamse locatie van Zorgpension officieel geopend. Wethouder de Langen gaf aan het initiatief toe te juichen. “Zorgpension is een belangrijke en concrete stap in het bieden van kortdurende en passende zorg en ondersteuning voor ouderen voor wie dit thuis tijdelijk niet mogelijk is. Het is fantastisch dat in Rotterdam wordt nagedacht over vernieuwende mogelijkheden voor de groeiende groep oudere Rotterdammers”, aldus wethouder De Langen.

Herstelzorg

Zorgpension biedt cliënten die recent een operatie hebben ondergaan en/of herstellende zijn van een ziekte tijdelijk een compleet verzorgd en gastvrij verblijf.  Ook iedereen die tot rust wil komen wanneer het thuis even niet meer gaat, kan terecht in het Zorgpension. Verblijf in het Zorgpension voorkomt dat oudere cliënten onnodig (lang) in het ziekenhuis belanden. Op de 4de etage van de Havenpolikliniek in Rotterdam – met uitzicht op de Maas en het Haringvliet – zijn 20 ELV bedden beschikbaar. De begeleiding is volledig gericht op herstel. En op het herwinnen van de zelfstandigheid ter voorbereiding op de terugkeer naar huis. Deskundige zorgmedewerkers van Zorgpension zijn 24 uur per dag aanwezig. De regie ligt bij de huisarts.

Aanmelden

Aanmelden voor verblijf in het Zorgpension kan rechtstreeks bij de transferverpleegkundige van Zorgpension. Een andere mogelijkheid is dat de huisarts of transferverpleegkundige van het ziekenhuis een patiënt – in samenspraak – verwijst.  Cliënten kunnen op particuliere basis of met een Persoonsgebonden Budget (PGB) gebruik maken van de mogelijkheden van Zorgpension. Wanneer er een indicatie is gesteld wordt verblijf in het Zorgpension vergoed door de zorgverzekeraar.

Samenwerking

Zorgpension werkt in de Havenpolikliniek nauw samen met de partnerziekenhuizen (Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis) en met de huisartsen en andere betrokken zorgverleners in Rotterdam Centrum. Zorgpension heeft ook locaties in Capelle aan den IJssel, Woerden en Zoetermeer.

Persvermeldingen

Lees ook het uitgebreide artikel dat in het AD editie Rotterdam verschenen is.
Kijk voor meer informatie op de site van Zorgpension.

Renate Westerlaken nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen Fundis

Per 1 december 2018 is Renate Westerlaken toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Fundis in de rol van voorzitter. 

Steentje bijdragen

Renate Westerlaken (58 jaar) is in het dagelijks leven directeur-bestuurder van Ronald McDonald Kinderfonds. Eerder was zij onder meer burgemeester van de gemeente Lopik en wethouder namens het CDA in de gemeente Veenendaal met in haar portefeuille onder andere ouderenzorg, volksgezondheid, invoering Wmo en welzijn. Zo heeft zij van verschillende invalshoeken de wereld van de ouderenzorg leren kennen. Westerlaken over deze benoeming: “De bedrijven van Fundis acteren in een complexe en uitdagende wereld waar de komende jaren ook het nodige te gebeuren staat. Ik draag daar met mijn achtergrond graag een steentje aan bij.”

Trots

Westerlaken volgt in deze positie Liane den Haan op die na twee termijnen van vier jaar de raad medio december gaat verlaten. “Ik ben buitengewoon trots op Fundis en de bedrijven. Oog voor innovatie en de vernieuwingskracht van bestuur, management en medewerkers in deze voor de zorg roerige tijden verdient grote waardering”, aldus Liane den Haan.

Samenstelling

De Raad van Commissarissen van Fundis bestaat na het vertrek van Liane den Haan en de komst van Renate Westerlaken voorts uit Alice Stäbler, Fons Jurgens, Mart Bekkers en Constant van Schelven. Dezelfde raad functioneert sinds de bestuurlijke fusie met de Stichting Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam ook als toezichthouder van deze organisatie en wordt in die hoedanigheid aangevuld met Jaap Tromp.