Auteur: panart

Toekomstbestendige zorg

Nu is de tijd om te bouwen aan toekomstbestendige zorg

Fundis-bestuurder Jeroen van den Oever bereidt zich voor op een verdere, noodzakelijke transitie van de langdurige zorg: “Het systeem zoals het nu is loopt al tegen de grenzen van de houdbaarheid aan. Hoe moet het als we met nóg minder mensen aan de alsmaar groeiende vraag naar zorg moeten voldoen? Daarom gaan we op expeditie. Ons eindpunt: een toekomstbestendige, ondernemende organisatie, waarin medewerkers op een gezonde manier uitgedaagd worden om zich in te zetten voor een groeiende groep cliënten, die zich op hun beurt gezien en gehoord voelen in een kwetsbare fase van hun leven.” In Skipr vandaag vertelt Van den Oever over zijn opdracht en zijn drijfveren.

Lees het gehele artikel op Skipr.nl.

Zorgkloof

Fundis gaat op expeditie. De aanleiding: een samenleving die ingrijpend verandert. Een van de begrippen waar we de komende jaren steeds meer mee geconfronteerd worden is de ‘zorgkloof’. Het aantal mensen met dementie verdubbelt in de periode tot 2040, en het aantal 80-plussers stijgt naar 2 miljoen mensen. Tegelijkertijd daalt het aantal werkenden in de zorg én het aantal beschikbare mantelzorgers: “In de wijkverpleging moeten we cliënten nu al regelmatig ‘nee’ verkopen. Er zijn niet genoeg tandartsen in Limburg. Ziekenhuizen sluiten bedden, IC’s en gangen.” Het knelt niet alleen in de zorg. “Ook in het transport, bij chauffeurs, en in het onderwijs is er een groot gebrek aan personeel. Onze samenleving gaat nog wat beleven. Dit vraagstuk wordt onderschat, want er zijn best wel wat taboes over de keuzes die we met zijn allen moeten maken.”

Een van de stappen richting toekomstbestendigheid is een aantal jaren geleden al genomen: “Een zorgbedrijf dat wil anticiperen op ingrijpende veranderingen, ‘kan niet als een moloch acteren,’ stelt Van den Oever. “Bij Fundis zat alles in één grote stichting bij elkaar. De ene hand voedde de andere, soms zonder dat wij dat in de gaten hadden. Daarom hebben we de boel opgeknipt in verstandige, slimme eenheden. (…)” Er werden aparte bedrijven gemaakt die in een netwerk met elkaar samenwerken. Inmiddels zijn dat twintig aparte bedrijven die statutair van elkaar zijn gescheiden. Geen centrale diensten, niet overal dezelfde automatisering. “Ze hebben allemaal een eigen directeur, hun eigen ratio en maken eigen keuzes. Flexibel op hun deelgebied, zonder onderlinge risico’s. En transparant, want je kunt zien waar alles zit en hoe het werkt. Dit stimuleert ondernemerschap en eigenaarschap bij medewerkers. (…)”

In dit netwerk van bedrijven – de ‘vloot’, zoals het bij Fundis heet – wordt sinds begin dit jaar nog intensiever nagedacht over de toekomst van zorg. Deze expeditie van Fundis moet de organisatie voorbereiden op deze onzekere toekomst. Dit jaar moeten moeilijke vragen beantwoord. “Van den Oever is van mening dat noch de arbeidsmarkt, noch technologische vernieuwingen of de juiste zorg op de juiste plek alleen voldoende antwoord bieden op de uitdagingen waar de zorg in Nederland voor staat. “We lopen er achteraan, we overzien niet eens wat er op ons afkomt. We roepen nu vooral: blijven opleiden, zij-instromers toestaan. Maar wat gebeurt er als de verzorgingsstaat kleiner wordt? Wat kan en wil ik dan als burger betekenen? Hoe moeten wij ons zelf organiseren, wat mag ik van de gemeente verwachten en wat mag die van mij verwachten? Een verpleeghuis wordt betaald uit de pot met collectieve middelen. Mogen wij dan iets vragen van een zoon of dochter van de mevrouw die daar wordt verpleegd? Waar de verzorgingsstaat het laat afweten is de meer directe solidariteit met je medemens een noodzakelijk gevolg. Zodoende gaan we dus ook samen zoeken naar een nieuw sociaal contract. Het enige alternatief is dat de portemonnee regeert, met alle maatschappelijke gevolgen van dien.”

Zorgpension start nieuwe locatie

Zorgpension biedt cliënten die recent een operatie hebben ondergaan en/of herstellende zijn van een ziekte tijdelijk een compleet verzorgd en gastvrij verblijf.  Ook iedereen die tot rust wil komen wanneer het thuis even niet meer gaat, kan terecht in het Zorgpension. Het kan gaan om ouderen die het thuis even niet meer redden, maar medisch gezien niet in het ziekenhuis thuishoren. Buiten kantoortijden is het ziekenhuis in veel regio’s echter de enige zorginstelling die 24/7 in bedrijf is. Daarom belanden met name ouderen vaak onnodig in het ziekenhuis. De zorgpensions voorzien in die leemte.

Herstel

De begeleiding is volledig gericht op herstel. En op het herwinnen van de zelfstandigheid ter voorbereiding op de terugkeer naar huis. De dagelijkse zorg in het Zorgpension vindt plaats in nauwe samenspraak met de cliënt, diens huisarts en de zorgmedewerkers. Door middel van een herstelprogramma bereiden cliënten zich voor op een terugkeer naar huis. Zorgpension werkt nauw samen met huisartsen, ziekenhuizen en andere betrokken zorgverleners in Baarn en omgeving.

Werkwijze

Aanmelden voor verblijf in het Zorgpension kan rechtstreeks bij de transferverpleegkundige van Zorgpension. Een andere mogelijkheid is dat de huisarts of transferverpleegkundige van het ziekenhuis een patiënt – in samenspraak – verwijst.  Cliënten kunnen op particuliere basis of met een Persoonsgebonden Budget (PGB) gebruik maken van de mogelijkheden van Zorgpension. Wanneer er een indicatie is gesteld, wordt verblijf in het Zorgpension vergoed door de zorgverzekeraar. 

Locaties

Zorgpension Baarn is gevestigd in het Meander Medisch Centrum gelegen aan de Molenweg 2 in Baarn. Eerder opende Zorgpension al locaties in Capelle aan den IJssel, Rotterdam, Woerden en Zoetermeer. Kijk voor meer informatie op de site van Zorgpension

College van Beroep voor het bedrijfsleven stelt zorgaanbieders in het gelijk in zaak tegen NZa

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft 5 zorgorganisaties waaronder WelThuis, onderdeel van Fundis, in het gelijk gesteld in een zaak die partijen hadden aangespannen tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De zaak draait om de verdeling van €100 miljoen voor de verbetering van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Het College oordeelde dat de NZa de aanvragen inhoudelijk had moeten beoordelen en geen financiële drempel mocht hanteren. Het College is van oordeel dat de NZa uitsluitend had mogen toetsen of een instelling een kwaliteitsimpuls nodig had.

Uitgesloten

De organisaties die bezwaar en beroep hebben aangetekend behoren tot een groep instellingen die categoraal zijn uitgesloten van deelname aan de regeling omdat zij volgens de NZa over voldoende financiële middelen beschikken. Met de uitspraak onderschrijft het College het standpunt van de aanbieders dat de NZa in geval van toekenning van middelen deugdelijk onderzoek moet doen naar de gevolgen hiervan. De NZa kan een dergelijk onderzoek voorkomen door bijvoorbeeld extra middelen toe te kennen door middel van een algemene tariefsverhoging of soortgelijke generieke maatregelen.

Duidelijk signaal

De betrokken zorgaanbieders WelThuis, Stichting Zorggroep Charim, Stichting Inovum, Noorderbreedte, Zorgstroom en brancheorganisatie ActiZ zijn blij met de uitspraak van het College. Volgens hen geeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven hiermee een duidelijk signaal af dat de overheid bij het toekennen van incidentele middelen zorgvuldiger te werk moet gaan.

Tegen de vonnissen van het College van Beroep voor het bedrijfsleven staat geen hoger beroep open.

Meer informatie

Nieuwsbericht Zorgvisie
Uitspraak CBb inzake afwijzingsbesluiten
Uitspraak CBb inzake toewijzingsbesluiten
Eerder verschenen nieuwsbericht van ActiZ

Rotterdamse wethouder De Langen opent Zorgpension in Havenpolikliniek

Vrijdag 7 december 2018 opende de Rotterdamse wethouder Sven de Langen, verantwoordelijk voor onder andere volksgezondheid, zorg en ouderen, officieel Zorgpension gevestigd in de Havenpolikliniek.

Toejuichen

Met het stuk slaan van een fles champagne, een symbolische verwijzing naar de ligging nabij de oude haven van Rotterdam, werd de Rotterdamse locatie van Zorgpension officieel geopend. Wethouder de Langen gaf aan het initiatief toe te juichen. “Zorgpension is een belangrijke en concrete stap in het bieden van kortdurende en passende zorg en ondersteuning voor ouderen voor wie dit thuis tijdelijk niet mogelijk is. Het is fantastisch dat in Rotterdam wordt nagedacht over vernieuwende mogelijkheden voor de groeiende groep oudere Rotterdammers”, aldus wethouder De Langen.

Herstelzorg

Zorgpension biedt cliënten die recent een operatie hebben ondergaan en/of herstellende zijn van een ziekte tijdelijk een compleet verzorgd en gastvrij verblijf.  Ook iedereen die tot rust wil komen wanneer het thuis even niet meer gaat, kan terecht in het Zorgpension. Verblijf in het Zorgpension voorkomt dat oudere cliënten onnodig (lang) in het ziekenhuis belanden. Op de 4de etage van de Havenpolikliniek in Rotterdam – met uitzicht op de Maas en het Haringvliet – zijn 20 ELV bedden beschikbaar. De begeleiding is volledig gericht op herstel. En op het herwinnen van de zelfstandigheid ter voorbereiding op de terugkeer naar huis. Deskundige zorgmedewerkers van Zorgpension zijn 24 uur per dag aanwezig. De regie ligt bij de huisarts.

Aanmelden

Aanmelden voor verblijf in het Zorgpension kan rechtstreeks bij de transferverpleegkundige van Zorgpension. Een andere mogelijkheid is dat de huisarts of transferverpleegkundige van het ziekenhuis een patiënt – in samenspraak – verwijst.  Cliënten kunnen op particuliere basis of met een Persoonsgebonden Budget (PGB) gebruik maken van de mogelijkheden van Zorgpension. Wanneer er een indicatie is gesteld wordt verblijf in het Zorgpension vergoed door de zorgverzekeraar.

Samenwerking

Zorgpension werkt in de Havenpolikliniek nauw samen met de partnerziekenhuizen (Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis) en met de huisartsen en andere betrokken zorgverleners in Rotterdam Centrum. Zorgpension heeft ook locaties in Capelle aan den IJssel, Woerden en Zoetermeer.

Persvermeldingen

Lees ook het uitgebreide artikel dat in het AD editie Rotterdam verschenen is.
Kijk voor meer informatie op de site van Zorgpension.

Renate Westerlaken nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen Fundis

Per 1 december 2018 is Renate Westerlaken toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Fundis in de rol van voorzitter. 

Steentje bijdragen

Renate Westerlaken (58 jaar) is in het dagelijks leven directeur-bestuurder van Ronald McDonald Kinderfonds. Eerder was zij onder meer burgemeester van de gemeente Lopik en wethouder namens het CDA in de gemeente Veenendaal met in haar portefeuille onder andere ouderenzorg, volksgezondheid, invoering Wmo en welzijn. Zo heeft zij van verschillende invalshoeken de wereld van de ouderenzorg leren kennen. Westerlaken over deze benoeming: “De bedrijven van Fundis acteren in een complexe en uitdagende wereld waar de komende jaren ook het nodige te gebeuren staat. Ik draag daar met mijn achtergrond graag een steentje aan bij.”

Trots

Westerlaken volgt in deze positie Liane den Haan op die na twee termijnen van vier jaar de raad medio december gaat verlaten. “Ik ben buitengewoon trots op Fundis en de bedrijven. Oog voor innovatie en de vernieuwingskracht van bestuur, management en medewerkers in deze voor de zorg roerige tijden verdient grote waardering”, aldus Liane den Haan.

Samenstelling

De Raad van Commissarissen van Fundis bestaat na het vertrek van Liane den Haan en de komst van Renate Westerlaken voorts uit Alice Stäbler, Fons Jurgens, Mart Bekkers en Constant van Schelven. Dezelfde raad functioneert sinds de bestuurlijke fusie met de Stichting Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam ook als toezichthouder van deze organisatie en wordt in die hoedanigheid aangevuld met Jaap Tromp.

Grote belangstelling voor Zorg Job Event

Donderdag 29 november 2018 vond in het hoofdkantoor van Fundis het Zorg Job Event plaats. De belangstelling was groot. Iedereen met belangstelling voor een baan in de zorg kon tussen 17.00 en 20.00 uur binnen lopen. De organisatie verwelkomde ruim 250 bezoekers die gretig in gesprek gingen met de aanwezige professionals.

Werkgelegenheid

Jeroen van den Oever, directievoorzitter Fundis, en wethouder Corine Dijkstra van de gemeente Gouda openden het evenement. De wethouder gaf in haar openingswoorden aan zeer blij te zijn met het initiatief van de zorgorganisaties. “Het is belangrijk voor de zorgsector die dringend verlegen zit om arbeidskrachten en belangrijk voor de werkgelegenheid in Gouda”, aldus Dijkstra.

Grote belangstelling

Op het evenement kwamen zeer veel gemotiveerde werkzoekenden af. Bij de verschillende stands waar professionals bezoekers te woord stonden, moesten bezoekers soms even geduld hebben vanwege de grote belangstelling. Bezoekers kregen informatie en konden zich eventueel direct inschrijven voor het volgen van een werkleertraject bij een van de zorgorganisaties. Tijdens korte speeddates maakten bezoekers kennis met toekomstige collega’s. En in het Innovatie Lab werden de nieuwste technische snufje getoond die zorgmedewerkers ondersteunen bij de uitvoering van hun werk.

Heerlijke versnapering

Ook aan de inwendige mens was gedacht. Bij een mobiele crêperie werden bezoekers getrakteerd op een heerlijke hartige of zoete versnapering. Een groot deel van de bezoekers maakte ook gebruik van de mogelijkheid om gratis een professionele foto te laten maken voor gebruik op het CV of LinkedIn pagina.

Voor herhaling vatbaar

De zorgorganisaties kijken tevreden terug op het evenement. Bekeken wordt of een dergelijk initiatief een vervolg krijgt in 2019. Het evenement werd georganiseerd door regionale arbeidsmarktorganisatie Care2Care, Vierstroom Zorg Thuis, WelThuis, VariantZorg en PlusZorg. Tijdens het evenement waren ook andere zorgorganisaties uit de regio Gouda aanwezig waaronder het Groene Hart Ziekenhuis, Gemiva-SVG, Zorgpartners Midden-Holland, Vierstroom Verpleeg Thuis, Vierstroom Veilig Thuis, Zorgpension, De Zevenster, Agathos Thuiszorg, Enver en ZorgBrug. Tevens waren medewerkers van uitkeringsinstantie UWV aanwezig.

Grey Valley Incubator in Zoetermeer geopend

De Zoetermeerse burgemeester Charlie Aptroot heeft dinsdag 27 november het officiële startsein gegeven voor Grey Valley Incubator. Deze verzamelplek voor jonge start-ups die zich met hun producten en diensten richten op ouderen is een initiatief van Fundis, Monuta Ontzorgt en Bureauvijftig. Op de Dutch Tech Campus in Zoetermeer is circa 1.000 m2 omgetoverd tot een innovatieve ontmoetings- en werkplek voor  jonge bedrijven.

Feestelijke opening

Grey Valley is de eerste incubator in Europa die zich richt op start-ups met focus op ‘vergrijzing’. Charlie Aptroot, burgemeester van Zoetermeer, is blij dat dit initiatief zich in zijn stad vestigt.

“Ik ben blij dat Grey Valley zich nu vestigt op het Dutch Innovation Park in Zoetermeer. Juist goede maatschappelijke oplossingen ontstaan door onderzoek en kennis te koppelen aan ondernemerschap. Dat gebeurt op deze plek. Als incubator kan Grey Valley veel innovaties mogelijk maken, waardoor vergrijzing geen probleem is, maar juist kansen biedt”, aldus Aptroot.

Initiatiefnemers Monuta Ontzorgt, Fundis en Bureauvijftig lichtten tijdens de opening onder meer toe waarom het zo belangrijk is dat een plek als deze bestaat. De Belgische auteur Filip Lemaitre legde vervolgens op aansprekende wijze uit hoe de 50-plus doelgroep van deze tijd benaderd zou moeten worden. Remy Ludo Gieling, hoofdredacteur van Sprout, leidde het programma in goede banen.

Start-ups in Grey Valley

De jonge bedrijven 50DUS, Watchi en Maak een Praatje hebben inmiddels al hun intrek genomen in het pand. Zij hebben heel bewust gekozen voor Grey Valley als werkplek, om zo optimaal gebruik te kunnen maken van het netwerk en het inhoudelijke programma dat er wordt aangeboden. Simone Wortelboer, een van de oprichters van 50 DUS, detacheringsbureau voor vijftigplussers: “50Dus huurt bij Grey Valley omdat onze concepten elkaar versterken. Behalve gelijkgestemdheid in de doelgroep is de sfeer, het netwerk en de locatie bijzonder aantrekkelijk voor ons.”

Samen bereik je meer

De incubator heeft als doel ondernemers die bouwen aan producten en diensten voor ouderen te helpen om deze zo snel als mogelijk succesvol in de markt te lanceren. Vanuit Grey Valley wordt continu gezocht naar start-ups die ‘real-life problems’ van ouderen oplossen. De start-ups kunnen gebruikmaken van de kennis en ervaring van de initiatiefnemers. Zo kunnen de resultaten en inzichten van onderzoeken die Bureauvijftig verricht onder haar Nationale 50Plus Panel start-ups helpen hun doelgroep te bereiken. Direct een product testen in een ‘living lab’ is mogelijk binnen een van de bedrijven van Fundis die zich richten op kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Een andere mogelijkheid is snel en doelgericht een oplossing bij de doelgroep lanceren via het netwerk van Monuta Ontzorgt.

Toekomst

De verwachting is dat in 2019 de helft van alle volwassenen 50 jaar of ouder is. Met nieuwe initiatieven en met producten en diensten die inspelen op de maatschappelijke uitdagingen kunnen onderwerpen als eenzaamheid, zorg en langer zelfstandig thuis wonen aangepakt worden. In de huidige markt zijn veel verschillende start-ups actief die deze kansen en uitdagingen aangaan en aanpakken. Grey Valley Incubator hoopt het komende jaar veel jonge bedrijven te ontvangen en hen de perfecte werkplek te bieden en zo de incubator op volle toeren te laten draaien. Momenteel wordt er flink aan de programmering gewerkt om de start-ups op zoveel mogelijk fronten te kunnen helpen hun bedrijf een ‘boost’ te geven.

Meer weten?

Meer informatie over Grey Valley is te vinden op www.greyvalleyinc.nl.

Lees ook het artikel dat in het Financieel Dagblad heeft gestaan.

Fundis investeert via innovatiefonds FundIQare in slimme bedsensor

Fundis investeert via het innovatiefonds FundIQare in het jonge Delftse bedrijf Momo Medical. De start-up heeft een technologische oplossing ontwikkeld ter voorkoming van doorligwonden (decubitus ulcera) bij kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Dankzij slimme sensoren en met behulp van geavanceerde algoritmes wordt het liggedrag van een cliënt nauwkeurig in kaart gebracht en op een heldere manier teruggekoppeld aan zorgprofessionals. Een ingenieuze technologische oplossing die lichamelijk ongemak bij cliënten voorkomt en zorgmedewerkers ondersteunt.

Sensoren 

De technologie bestaat uit een compacte combinatie van sensoren die flexibel in bedden ingezet kan worden. Onder het matras wordt een sensorplaat aangebracht die in verbinding staat met een bedieningsunit. Met een intuïtieve visualisatie krijgen zorgmedewerkers continu inzicht in de lighouding en bewegingen van een cliënt gebaseerd op geavanceerde algoritmes. Afhankelijk van de toestand van de cliënt geeft de sensor een seintje aan de zorgmedewerker of en wanneer een cliënt gedraaid moet worden. De techniek van Momo Medical wordt sinds begin 2018 getest in het Reinier de Graaf Gasthuis en Pieter van Foreest verpleeginstellingen. “Uit de pilots blijkt dat het ontwerp goed aansluit op de klinische praktijk en op de wensen van zorgverleners en patiënten”, aldus Ide Swager, mede-oprichter van Momo Medical.

Serieus probleem

“De belangrijkste overweging van Fundis om geld vanuit FundIQare te investeren in Momo Medical is dat het een oplossing biedt voor een serieus probleem dat veel voorkomt onder onze doelgroep. Doorligwonden zijn pijnlijk, moeilijk te behandelen en de wonden genezen langzaam. Dit is zeer belastend voor cliënten. Bovendien is de verzorging erg intensief. De bedsensor voorkomt veel lichamelijk ongemak bij cliënten, ondersteunt zorgmedewerkers en is tijd- en kostenbesparend. Bovendien is investeren in technologie met het toenemend tekort aan zorgmedewerkers van groot belang. Binnen Fundis zijn diverse zorgaanbieders zeer geïnteresseerd in het toepassen van deze ingenieuze technologie.”, aldus Jacqueline van Wijngaarden namens FundIQare en in het dagelijks leven Financieel directeur van Fundis.

Ide Swager en Menno Gravemaker (midden) omringd door vertegenwoordigers van InnovationQuarter, Noaber Foundation en Fundis

Over Momo Medical

Momo Medical, opgericht in 2017 en gevestigd in de YES!Delft incubator, is een initiatief van de jonge Delftse ondernemers Ide Swager en Menno Gravemaker. FundIQare wil Momo Medical met de financiële injectie ondersteunen in het uitbreiden van de productiecapaciteit en de opschaling van het bedrijf. Ook krijgt de start-up de mogelijkheid om de techniek verder te ontwikkelen in een living lab omgeving.

Over FundIQare

Innovatiefonds FundIQare is een samenwerkingsverband van investeerders – Fundis, regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland InnovationQuarter en de Noaber Foundation (via investeringsarm Noaber Ventures). De initiatiefnemers richten zich op zorginnovaties die de kwaliteit van leven voor kwetsbare ouderen, chronisch zieken en/of mantelzorgers verbeteren.

Zorgorganisaties uit Goudse regio organiseren gezamenlijk Zorg Job Event

Zorgorganisaties uit de Goudse regio organiseren op donderdag 29 november 2018 het Zorg Job Event.  Iedereen die geïnteresseerd is in een baan in de zorg is tussen 17.00 en 20.00 uur van harte welkom op het hoofdkantoor van Fundis aan de Antwerpseweg 7 in Gouda. Wethouder Corine Dijkstra van de gemeente Gouda en Jeroen van den Oever, directievoorzitter Fundis openen het evenement.

Laagdrempelig

Het Zorg Job Event is bedoeld voor werkzoekenden, mensen die zich willen laten omscholen, zij-instromers, recent afgestudeerden of mensen die al werken in de zorgsector, maar zich willen oriënteren op een volgende stap in hun loopbaan. Tijdens het evenement kunnen bezoekers op een laagdrempelige manier in contact komen met (toekomstige) collega’s en werkgevers.

Kennismaken

Bezoekers kunnen kennismaken met professionals van de verschillende zorgorganisaties die in de Goudse regio actief zijn. Jobcoaches van Sterk in je Werk voeren ter plekke loopbaangesprekken. Ook zijn speeddates mogelijk met toekomstige collega’s. In het Innovatie Lab worden de nieuwste technische snufjes getoond die ingezet (kunnen) worden bij het verlenen van zorg. Daarnaast kunnen bezoekers gratis een profielfoto voor het CV of voor hun LinkedIn pagina laten maken door een professionele fotograaf.

Organisatoren

Het evenement wordt georganiseerd door regionale arbeidsmarktorganisatie Care2Care en de Fundis bedrijven Vierstroom Zorg Thuis, WelThuis, VariantZorg en PlusZorg. Tijdens het evenement zijn ook andere zorgorganisaties uit de regio Gouda aanwezig waaronder het Groene Hart Ziekenhuis, Gemiva-SVG, Zorgpartners Midden-Holland, Vierstroom Verpleeg Thuis, Vierstroom Veilig Thuis, Zorgpension, De Zevenster, Agathos Thuiszorg, Enver en ZorgBrug. Ook zijn medewerkers van uitkeringsinstantie UWV aanwezig.

Fundis onderstreept het belang van diversiteit en inclusie

Donderdag 11 oktober 2018 heeft Fundis samen met 4 andere zorgorganisaties het Manifest Diversiteit & inclusie binnen de zorg in Midden-Holland ondertekend.

Jeroen van den Oever tekende het Manifest namens alle Fundis bedrijven. Met de ondertekening beloven zorginstellingen in Gouda en regio Midden-Holland oog te hebben voor en aandacht te besteden aan diversiteit onder medewerkers en cliënten. Naast Fundis tekenden Kwadraad, Zorgpartners Midden-Holland, Groene Hart Ziekenhuis, Gemiva-SVG en de Stichting Roze Zaterdag Gouda, tevens initiatiefnemer van het Manifest.

Veilig klimaat

Diversiteit gaat over overeenkomsten en verschillen tussen mensen. Diversiteit is terug te vinden op allerlei vlakken als seksuele voorkeur, genderidentiteit, religie, culturele achtergrond, opleiding, etc. Inclusie gaat over gedrag, waarden en spelregels. Door hierover met elkaar in gesprek te gaan, wordt een veilig klimaat gecreëerd waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn.

Zichzelf zijn

Fundis vindt een veilige (werk)omgeving voor cliënten, vrijwilligers en medewerkers van alle Fundis bedrijven heel belangrijk. Een omgeving waar iedereen zichzelf mag zijn, zich gesteund- en op zijn gemak voelt. Zonder diversiteit kunnen de bedrijven hun strategische doelen niet waarmaken. Daarom hebben wij hier aandacht voor. Dankzij onze verschillen begrijpen wij onze verschillende cliënten, bewoners, revalidanten en gasten beter. Diversiteit en inclusie zijn om die reden dan ook een belangrijke voorwaarde om echt zorg op maat te kunnen bieden.

  • 1
  • 2
  • 6
Een netwerk van ondernemingen
in de zorg
Volg ons
Vind ons hier

Fundis
Antwerpseweg 7
2803PB Gouda

info@fundis.nl